Test verkeersmaatregelen A2/A67 Randweg Eindhoven

Proef moet verkeersveiligheid en doorstroming vrachtverkeer verbeteren

Testritten met vrachtwagen bij afsluitingen op A2/A67 Randweg Eindhoven

Rijkswaterstaat voert in het laatste weekend van april 2007 in samenwerking met EVO, de brancheorganisatie voor verladers, ontvangers en eigen vervoer en de firma Schuitema een proef uit om de ingestelde verkeersmaatregelen op de A2/A67 Randweg Eindhoven te testen. Met een aantal vrachtwagens worden routes gereden om te bekijken of versmalde rijstroken en omleidingsroutes die voor de werkzaamheden aan de Randweg Eindhoven zijn ingesteld voldoende veilig zijn voor met name vrachtverkeer. Doel van de proef is de verkeersveiligheid van vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden aan de randweg te vergroten. Los van deze proef voor het vrachtvervoer worden verkeersmaatregelen voor de vernieuwing van de randweg altijd door de hulpdiensten getest op bereikbaarheid van alle lokaties.

In verband met de vernieuwing van de Randweg Eindhoven krijgt verkeer de komende jaren te maken met ingrijpende verkeersmaatregelen als versmalde rijstroken, bypasses, afgesloten wegen en omleidingsroutes. Vooral voor vrachtwagens kunnen deze verkeersmaatregelen een probleem vormen voor een vlotte doorstroming of de veiligheid van de chauffeurs en andere weggebruikers. Door deze proef worden eventuele verbeteringen in de verkeersmaatregelen in een vroeg stadium opgemerkt, en indien nodig aangepast. De ervaringen van deze proef kunnen ook gebruikt worden om alternatieve scenario’s voor toekomstige verkeersmaatregelen eerder in stelling te brengen. Bij een succesvolle proef zal Rijkswaterstaat samen met EVO het proefrijden in de toekomst vaker inzetten.

Vernieuwing Randweg Eindhoven

In het najaar van 2006 is Rijkswaterstaat Noord-Brabant gestart met de vernieuwing van de Randweg Eindhoven van 2 naar 4 rijbanen. Hierbij wordt een systeem aangelegd van parallelwegen voor verkeer met een lokale bestemming en hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer dat zijn bestemming niet zoekt in Eindhoven of omgeving. Daarnaast worden de bestaande knooppunten Batadorp, de Hogt en Leenderheide volledig vernieuwd. Met als resultaat dat er medio 2010 een geheel vernieuwde randweg ligt die weer decennia lang bijdraagt aan een vlotte en veilige doorstroming. Meer informatie over de vernieuwing van de Randweg Eindhoven is te vinden op www.randwegeindhoven.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant