Start onderhoudswerkzaamheden knooppunt Oudenrijn

Nieuwegein – Rijkswaterstaat begint op maandag 23 april 2007 met onderhoudswerkzaamheden aan de onderdoorgang in knooppunt Oudenrijn. De werkzaamheden duren tot vrijdag 25 mei 2007. De werkzaamheden vinden grotendeels ’s nachts tussen 19.00 en 7.00 uur plaats.

Er kan enige verkeershinder ontstaan voor het wegverkeer. Met rijstrookafzettingen en omleidingen worden weggebruikers ter plekke over het onderhoud geïnformeerd.

Omleidingen

De omleidingen zijn niet continue nodig, maar gedurende een gedeelte van de tijd die is uitgetrokken voor de onderhoudswerkzaamheden.

Op 23, 24 en 27 april wordt het verkeer van de verbindingsboog A2 ’s nachts naar de A12 omgeleid via afrit 8 Centrum (Hooggelegen).

Op 25, 26 en 27 april en op 1, 2, 7, 8 en 9 mei wordt het verkeer van de verbindingsboog A12 ’s nachts naar de A2 omgeleid via afrit 15 De Meern.

De werkzaamheden

Momenteel maakt Rijkswaterstaat een inhaalslag bij het onderhoud aan wegen en vaarwegen. Rijkswaterstaat Utrecht is vanaf medio maart tot eind december 2007 bezig met zo’n 35 objecten. Dit verschilt van kleine onderhoudswerkzaamheden aan bruggen tot werkzaamheden op knooppunten. Een van deze objecten betreft knooppunt Oudenrijn. Het gaat bij het onderhoud aan knooppunt Oudenrijn voornamelijk om betonreparaties en asfalteringswerkzaamheden.

Achtergrond

Dit grote onderhoudsproject is een voorbeeld voor het nieuwe werken van Rijkswaterstaat. Een van de randvoorwaarden van het project, minimale inspanning van Rijkswaterstaat en maximale inzet van de markt, betekent een andere wijze van sturing en toezicht, andersoortige contractvorming en meer ruimte voor inzichten van de aannemer. Bij de planning van werkzaamheden zijn het belang en de behoefte van de gebruiker leidend, zodat de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht