Inhijsen laatste liggers Fonejachtbrug Zuid

Garyp – De komende twee dagen (17/18 april 2007) worden de laatste liggers gelegd in de zuidelijke Fonejachtbrug. Met behulp van een telekraan worden de liggers tussen het landhoofd en de brugkleppen geplaatst. Begin januari 2007 waren al 46 liggers geplaatst en nu gaan de laatste 23 liggers erin. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. De liggers zijn gemaakt door Haitsma Beton te Kootstertille en worden via een ponton over het Prinses Margrietkanaal vervoerd. De zwaarste ligger weegt 74 ton, de lichtste zo’n 65 ton. Eind augustus 2007 wordt het verkeer van de Noordbrug overgezet naar de Zuidbrug. Hierna worden nog resterende werkzaamheden aan de Noordbaan uitgevoerd.

Beperkingen scheepvaart

In verband met het inhijsen van de liggers dient de scheepvaart rekening te houden met oponthoud. Voor meer informatie: Provincie Fryslân 058 – 292 58 88/ www.fryslan.nl

Inhoud van het project N31

Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug. Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)