RWS verwijdert proefvak De Baggerspeciematras

De Baggerspeciematras is een van de twee winnende ontwerpen van de in 2003 uitgeschreven prijsvraag ‘De reinigende weg’ van Wegen naar de Toekomst, een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. De reinigende weg is een weg die, naast het transport van mensen en goederen, wordt gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval voor het toepassen en reinigen van baggerspecie. De Baggerspeciematras is een weg deels gemaakt van vloeibare baggerspecie, die bovendien gereinigd wordt.

Rijkswaterstaat heeft in het najaar 2005 een proefvak ‘de Baggerspeciematras’ langs de A2 aangelegd. Met dit proefvak is onderzocht of baggerspecie uit rivieren en sloten direct toegepast kan worden als wegfundatie en tegelijkertijd gereinigd kan worden onder de weg. Deze praktijkproef en metingen hebben nu uitgewezen dat de baggerspecie binnen enkele dagen is om te vormen tot een ophooglaag voor de weg, die bovendien veel lichter is als het traditionele zand, wat voordelen biedt in gebieden met ‘slappe’ grond. De Baggerspeciematras voldoet aan alle functionele (civiel-technische) eisen, die aan een dergelijke ophooglaag gesteld worden. Anderzijds is tevens vastgesteld dat het reinigingsproces niet verloopt zoals verwacht. In ruim 1 jaar monitoring is de Baggerspeciematras nauwelijks schoner geworden. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken waarom het reinigingsprincipe nog onvoldoende heeft gewerkt. De baggerspeciematras is een idee van het consortium GeoDelft en Boskalis Dolman bv.

Rijkswaterstaat gaat vanaf 16 april t/m 27 april het proefvak langs de A2 weghalen. Op 1 mei wordt namelijk op deze locatie gestart met de aanleg van een ecoduct.

Het andere ontwerp uit de pilot ‘De reinigende weg’ is “De Rijksweg Sawa” en is aangelegd langs de A10 bij Amsterdam. De resultaten van deze proef zijn in de loop van volgend jaar bekend.

Over Wegen naar de Toekomst

Schone, veilige, betrouwbare mobiliteit. Voor de nabije en verre toekomst. Dit heeft het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat voor ogen. Het knoopt daarvoor kennis en kunde aaneen, verbindt denken met doen. Nieuwe technieken, methoden en materialen zijn het middel. Tevreden weggebruikers en een betere prijs-kwaliteitverhouding van mobiliteit zijn het doel. Wegen naar de Toekomst werkt met ondernemingen, overheden en onderzoeksinstituten. Samen voeren ze kansrijke pilots uit.

Zie ook www.wegennaardetoekomst.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Zie ook: Infrasite Special Innovatie Pilot De Reigingende Weg

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Wegen naar de Toekomst, Rijkswaterstaat