Werkzaamheden knooppunt Zaandam (A8 / A7)

Groot onderhoud aan de weg 2007

Rijkswaterstaat voert tussen 10 april en 12 juli 2007 onderhoudswerkzaamheden uit aan knooppunt Zaandam (A8 / A7). Gedurende vier weekenden vanaf vrijdag 11 mei 20.00 uur tot en met maandag 11 juni 05.00 uur zijn er afsluitingen. Tevens zijn er dan minder rijstroken beschikbaar. Het verkeer wordt via gele borden omgeleid en heeft hierdoor te maken met enige vertraging. Tijdens het Pinksterweekend van 25 mei tot en met 28 mei 2007 vinden er geen werkzaamheden plaats. De afrondende werkzaamheden van september tot en met december 2007 veroorzaken geen verkeershinder.

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden buiten de spits plaats.

Naast onderhoud aan de viaducten vervangt Rijkswaterstaat het asfalt en de openbare verlichting. Langs de A7 tussen het knooppunt Zaandam en de afslag Zaanse Schans komen pechhavens. Rijkswaterstaat voert deze werkzaamheden uit om de veiligheid en de doorstroming te garanderen.

Verkeershinder tijdens de weekenden
Verkeershinder vindt vooral plaats tijdens de werkzaamheden aan de viaducten in vier weekenden:

  • vrijdag 11 mei vanaf 20.00 uur tot en met maandag 14 mei 05.00 uur;
  • woensdag 16 mei van 20.00 uur tot en met maandag 21 mei 05.00 uur;
  • vrijdag 1 juni vanaf 20.00 uur tot en met maandag 4 juni 05.00 uur;
  • vrijdag 8 juni vanaf 20.00 uur tot en met maandag 11 juni 05.00 uur.

Alternatief vervoer
Om de verkeersoverlast tijdens de weekendwerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken , biedt Rijkswaterstaat op de zaterdagen en zondagen samen met de NS VanAnaarBeterkaartje met gereduceerde tarieven aan op de trajecten Hoorn – Amsterdam/Schiphol en Krommenie – Amsterdam/Schiphol. Deze VanAnaarBeterkaartjes, voor een gereduceerd tarief van € 2,00 zijn verkrijgbaar via de automaten op de NS-stations, te vinden onder evenementen.

Net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen. Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Groot onderhoud weg 2007