Gedeeltelijke afsluiting Moerdijkbrug A16

’s-Hertogenbosch – In de nacht van 6 op 7 april 2007 wordt de Moerdijkbrug voor verkeer richting Dordrecht/Rotterdam enkele uren gedeeltelijk afgesloten: van de drie beschikbare rijstroken richting Dordrecht./Rotterdam wordt slechts één rijstrook voor het verkeer opengehouden. De werkzaamheden die Rijkswaterstaat sinds november 2006 op de Moerdijkbrug uitvoert komen dan in een volgende fase. Het verkeer over de brug maakt al enkele maanden gebruik van versmalde en verlegde rijstroken. Tijdens de gedeeltelijke afsluiting worden de rijstroken opnieuw verlegd om ruimte te creëren voor de werkzaamheden aan de andere helft van de rijbaan richting Dordrecht/Rotterdam. Weggebruikers in deze rijrichting moeten na de afsluiting rekening houden met een gewijzigde verkeerssituatie. De huidige snelheidsbeperking van 70 km/uur van kracht.

Data van de afsluiting
Voor verkeer richting Dordrecht/Rotterdam wordt de rijbaan gedeeltelijk afgesloten van 6 april 22.00 uur tot 7 april 09.00 uur.

Achtergrond
Sinds november 2006 werkt Rijkswaterstaat aan de Moerdijkbrug. In 2005 is de deklaag van de oostbaan (richting Dordrecht/Rotterdam) voorzien van een nieuwe laag beton, het zogenaamde Hoge Sterkte Beton (HSB). Op deze nieuwe laag zijn in 2006 enkele schades ontstaan; deze schades worden op dit moment hersteld. Vervolgens wordt de betonlaag gefreesd om waar dat mogelijk is meer vlakheid te realiseren. De herstelwerkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2007. Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat)
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732
  • internet: www.vanAnaarBeter.nl

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Hinder door wegwerkzaamheden Moerdijkbrug A16 (17-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant