SilentRoads symposium: levensduur stille wegdekken

Aalsmeer – In 2007 wordt voor de 4e keer het SilentRoads symposium gehouden. Dit jaar zal het plaatsvinden op dinsdagmiddag 22 mei 2007 in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. In dit symposium wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van stille wegdekken in Nederland. Het thema dit jaar is de duurzaamheid en levensduur van geluidreducerende deklagen.

Het symposium van dit jaar zal volledig worden gewijd aan de akoestische eigenschappen gedurende de totale levensduur van stille wegdekken. Dit is een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat. Hoe stil zijn de wegdekken nog na verloop van tijd? Wanneer beginnen stille wegdekken te rafelen, en hoe belangrijk is dat voor de geluidreductie? Kunnen de producten nog verder verbeterd worden? Is de Cwegdek-methode nog steeds een adequate methode voor de beschrijving van de geluideigenschappen van wegdekken?

De beleidskeuzes en de ervaringen van verschillende overheden op dit gebied zijn divers. Tegelijkertijd vinden zowel op binnenstedelijke wegen als op het rijkswegennet meerdere onderzoeken plaats naar de leeftijdgerelateerde effecten. Na meer dan 10 jaar toepassing van stille wegdekken kunnen we daarom nu de ervaringen op een rijtje gaan zetten. Binnen het symposium zal ruime aandacht worden besteed om de verzamelde ervaringen en inzichten over het geluidtechnische verloop van stille wegdekken in de tijd te presenteren.

Daarnaast zal de discussie worden gevoerd over de consequenties van de bevindingen op allerlei terreinen. Hierbij zullen thema’s aan de orde komen als de relatie van levensduureffecten met Wet geluidhinder-onderzoeken en met de Cwegdek-methode, en hoe de inzichten op langere termijn vertaald kunnen worden in beleidsvraagstukken.

Het symposium is bedoeld voor de verschillende partijen die te maken hebben met stille wegdekken, zoals milieudeskundigen, wegbeheerders, beleidsmakers, wegenbouwers en onderzoekers. De organisatie van het symposium is in handen van M+P – raadgevende ingenieurs. Het symposium is kosteloos toegankelijk.

Het symposiumprogramma duurt van 13:00 uur tot 16:15 uur, gevolgd door een borrel. Voor aanvang kunt u vanaf 12:00 uur gebruik maken van de lunch. Wij stellen het op prijs wanneer u bij uw aanmelding wilt aangeven of u bij de lunch aanwezig zal zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt zich aanmelden op de website www.silentroads.nl

Heeft u vragen, neem dan contact op met de organisatie via symposium@silentroads.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: M+P