Werkzaamheden verbreding viaduct A6 Muiderberg

Groot Onderhoud aan de weg 2007

Haarlem – Rijkswaterstaat voert in de periode van vrijdag 30 maart 2007 tot en met vrijdag 20 april 2007 in drie nachten werkzaamheden uit voor de verbreding van het viaduct in de A6, gelegen over de A1 in het knooppunt Muiderberg. Dan worden de liggers waarop de verbreding wordt aangebracht met grote kranen op hun plaats gehesen. Deze kranen staan op de A1 waardoor hier tijdelijk geen verkeer mogelijk is. Er zijn omleidingen en het verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

Eerste nacht
De eerste nachtelijke werkzaamheden aan het viaduct starten op vrijdag 30 maart om 23.00 uur en duren tot zaterdag 31 maart 09.00 uur. Verkeer vanuit Amersfoort richting Amsterdam krijgt ter hoogte van knooppunt Muiderberg te maken met een afsluiting van de A1. Dit verkeer wordt omgeleid via de A6 afrit Muiderberg. Verkeer vanuit Amersfoort richting Almere heeft één rijstrook ter beschikking. Tijdens deze werkzaamheden zijn er drie verkeersstops, waarbij het verkeer vanuit Amersfoort richting Almere maximaal 15 minuten wordt stilgezet.

Tweede nacht
De werkzaamheden aan het viaduct in de tweede nacht starten op vrijdag 13 april om 23.00 uur en duren tot zaterdag 14 april 09.00 uur. Het verkeer vanuit Amsterdam richting Almere kan geen gebruik maken van de verbinding A1/A6. Het verkeer wordt omgeleid via afrit Gooimeer (A1). Het verkeer vanuit Almere kan geen gebruik maken van de verbinding A6/A1 richting Amersfoort en wordt omgeleid via afrit Muiderslot (A1). Het verkeer vanuit Amsterdam richting Amersfoort heeft één rijstrook ter beschikking. Verkeer vanuit Amsterdam richting Amersfoort moet in deze nacht rekening houden met drie verkeersstops, waarbij het verkeer maximaal 15 minuten wordt stilgezet.

Derde nacht
De werkzaamheden aan het viaduct in de derde nacht starten op donderdag 19 april om 22.00 uur en duren tot vrijdag 20 april 05.00 uur. Het verkeer vanuit Almere richting Amersfoort kan geen gebruik maken van de verbinding A6/A1 en wordt omgeleid via afrit Muiderslot (A1). Het verkeer op de A1 in beide richtingen heeft ter hoogte van knooppunt Muiderberg één rijstrook ter beschikking. Het verkeer op de A1 in beide richtingen moet gedurende deze nacht rekening houden met een drietal verkeersstops, waarbij het verkeer maximaal 15 minuten wordt stilgezet.

Verbreden viaduct in knooppunt Muiderberg
Rijkswaterstaat startte november 2006 met het verbreden van het viaduct A6 in knooppunt Muiderberg. Dit is nodig om een vluchtstrook aan te leggen, zodat voor de hulpdiensten de bereikbaarheid bij calamiteiten verbetert. De verbreding van het viaduct komt tegen het deel van het bestaande viaduct richting Almere/Lelystad te liggen. Om het viaduct te kunnen verbreden zijn tot en met september 2007 versmalde rijstroken op de A1 en de A6 op de wegdelen waar het viaduct ligt, in beide richtingen. Daarnaast zijn er snelheidsbeperkingen van 70 en 90 km per uur en is er een inhaalverbod voor vrachtwagens.

Net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Groot onderhoud A1/A6 Knooppunt Muiderberg (10-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland