IVW verlengt Europees verdrag voor weginspecties

Den Haag – De Inspectie Verkeer en Waterstaat maakt ook de komende vijf jaar deel uit van Euro Controle Route (ECR), het Europese samenwerkingsverband voor verkeersinspecties. Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat tekende daartoe eind maart een overeenkomst met twaalf collega’s van andere Europese landen.

ECR is in 1999 opgezet door Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Inmiddels is de organisatie uitgebreid tot dertien landen. De voornaamste doelstelling is het verhogen van de veiligheid van het wegvervoer door het verbeteren van de kwaliteit van controles, het gezamenlijk implementeren van nieuwe regelgeving en het uitwisselen van expertise, onder meer door middel van cursussen voor weginspecteurs.

De internationale strategie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat richt zich met name op samenwerkingsverbanden zoals de ECR om tot een geharmoniseerd Europees toezichtbeleid te komen. De inspectie let daarbij nadrukkelijk op de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en implementatie van nieuwe voorstellen. Waar mogelijk wordt de Nederlandse toezichtvisie uitgedragen in een streven daar Europese medestanders voor te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)