Afstemming weg- en scheepvaartverkeer Zuid-Holland

Proef opheffing spitssluiting Hoornbrug en Geestbrug

Den Haag – Als onderdeel van een pakket maatregelen gericht op het afstemmen van weg- en scheepvaartverkeer wordt de spitssluiting van de Hoornbrug, Geestbrug, Binckhorstbrug en Trekvlietbrug opgeheven.

Vanaf 2 januari 2007 is verkeersmanagement is gedeeltelijk ingevoerd op het vaarwegtraject Hoornbrug – Trekvlietbrug in Den Haag en Rijswijk. Bij de Hoornbrug krijgt scheepvaart een openingstijd op, afgestemd op de vaste brugopeningstijden van de Hoornbrug of de Abtswoudsebrug. Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat schepen op snelheid de bruggen passeren waardoor de openingstijd geminimaliseerd wordt. Dit zorgt voor zo min mogelijk hinder voor het wegverkeer.

Met ingang van 2 april 2007 gaat de volgende fase van het vaarwegmanagement in. Dan wordt het vaarwegmanagement uitgebreid tot het gehele traject Den Haag – Rotterdam, dat betekent dat ook de Delftse bruggen worden opgenomen. Voor de scheepvaart wordt hierdoor als het ware een groene golf gecreëerd: Bij de twee ‘doseerbruggen’ op het traject Den Haag – Rotterdam (Hoornbrug en Bedieningspost Abtswoudsebrug) krijgt scheepvaart een openingstijd op, afgestemd op de vaste brugopeningstijden van de Hoornbrug of de Abtswoudsebrug.

Tegelijkertijd wordt de spitsuursluiting van de Hoornbrug, de Geestbrug, de Binckhorstbrug en de Trekvlietbrug opgeheven en gaan deze bruggen ook tijdens de ochtend- en avondspits zonodig op vastgestelde tijden open voor beroepsvaart.

Naast het invoeren van trajectbegeleiding voor de scheepvaart en het opheffen van de spitsuursluiting worden binnen het project vaarwegmanagement ook de verkeerslichten ingeregeld op een optimale doorstroming van het wegverkeer, worden wachttijdindicatoren geplaatst bij de Hoornbrug en wordt er intensief gecommuniceerd over de veranderingen.

Het opheffen van de spitssluiting van de vier bruggen is een uitgebreide proef in de praktijk. Een eerder gehouden onderzoek in het najaar van 2005 liet een licht positief effect zien voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer. De proef loopt van 2 april tot en met 30 juni 2007. Rond de zomer van 2007 wordt besloten of dit nieuwe brugregime wordt voortgezet. Tijdens de proef wordt de reistijd van automobilisten op het traject en de trams gemeten.

Goederenvervoer over water scheelt veel transport over de weg en daarmee fileleed. De provincie Zuid-Holland vindt het dan ook belangrijk verkeer over water te faciliteren. Er wordt nu onderzocht of het openen van de bruggen op vaste tijden in de spits zowel voor het wegverkeer als voor de scheepvaart een voordeel oplevert. Ieder schip vervoert ongeveer evenveel als 40 vrachtwagens, dit scheelt dus een kilometer vrachtwagens op de weg.

Bovendien is transport over water milieuvriendelijker dan over de weg. Tevens veroorzaakt het huidige brugopeningsregime extreem lange wachtrijen – vooral vlak na de spits – en daarmee luchtverontreiniging. Met het nieuwe brugopeningsregime wordt verwacht dat over de gehele dag gemeten de wachtrijen de luchtkwaliteit verbetert.

Daarom gaat de brug zo kort mogelijk open en mag er slechts een schip per keer passeren. De bruggen gaan tijdens de spits een enkele keer open en de tijden zijn afgestemd op de dienstregeling van de trams. Een brugopening in de spits duurt maximaal vier minuten. Door het doorstromen van het verkeer tijdens de brugopening op het verdere traject zal de totale vertraging van het wegverkeer vermoedelijk beperkt blijven tot enkele minuten.

Een eerder gehouden onderzoek in het najaar 2005 liet een licht positief effect zien voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer. Aangetoond werd dat een enkele opening van de bruggen ook in de spits zorgt voor een betere spreiding van de scheepvaart en dat een korte brugopening in de spits leidt tot een betere afhandeling van het wegverkeer.

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met SWINGH – Samen Werken In Groot Haaglanden – , hierin werken Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, HTM, Koninklijke Schuttevaer en 12 gemeenten samen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Bruggen open zorgt voor betere doorstroming (15-09-2005)
Brugbediening in Haagse regio strakker geregeld (25-06-2004)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland