Introductie VanAnaarBeterkaartje bij onderhoud A9

Tweede weekend werkzaamheden brug Zijkanaal C (A9)

Den Haag – Van donderdag 22 maart 2007 21.00 uur tot maandag 26 maart 05.00 uur voert Rijkswaterstaat voor het tweede weekend groot onderhoud uit aan de brug Zijkanaal C bij Spaarndam (A9). Tijdens de werkzaamheden is één brugdeel afgesloten. Het wegverkeer wordt in beide richtingen over het naastgelegen brugdeel geleid. Er zijn twee rijstroken beschikbaar in de richting Alkmaar en één rijstrook in de richting Amsterdam. In dit weekend introduceert Rijkswaterstaat samen met NS het VanAnaarBeterkaartje. Dit kaartje is vanaf zaterdag 24 maart 2007 via de NS-kaartautomaat te verkrijgen tijdens wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat op bepaalde NS-trajecten.

Uit de evaluatie van het eerste weekend blijkt dat het verkeersbeeld op de rijkswegen en op het onderliggend wegennet vrij rustig is geweest. De weggebruikers hebben goed rekening gehouden met de werkzaamheden. De proef ‘exclusief gebruik toerit naar de A9 vanaf de A22 door vrachtwagens’ is goed verlopen. Op vrijdag 16 maart 2007 hebben 230 vrachtwagens gebruik gemaakt van de toerit. Op zaterdag en zondag was het aantal sterk minder namelijk 54 respectievelijk 26 vrachtwagens. Rijkswaterstaat, gemeenten, politie en bedrijfsleven zijn dan ook tevreden over de afloop van het eerste weekend.

Gebruik toerit A22 naar A9
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zijn de openingstijden van de toerit A22 naar de A9 aangepast. De toerit naar de A9 vanaf de A22 Velsertunnel is op vrijdag van 06.00 uur tot en met 19.00 uur afgesloten. Het vrachtverkeer heeft dan de mogelijkheid om van de afgesloten toerit gebruik te maken. Op zaterdag vanaf 09.00 uur tot en met zondag 20.00 uur is de toerit voor alle verkeer afgesloten. De afsluiting is noodzakelijk om een betere verkeersafwikkeling op het wegennet van Beverwijk en Heemskerk te bewerkstelligen. En ook om Corus voor de hulpdiensten in geval van calamiteiten bereikbaar te houden.

Tijdens de afsluiting van de toerit kan Rijkswaterstaat tegelijk de bocht aanpassen. In de afgelopen periode vonden in deze bocht regelmatig ongevallen plaats. Uit een recent onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat weggebruikers in het eerste deel van de bocht meestal 50 km rijden maar dan langzaam harder rijden naar het tweede deel van de bocht waardoor problemen ontstaan. Rijkswaterstaat brengt daarom nu de twee delen van de bocht in overeenstemming door de markering aan te passen. Naast de asfalteringswerkzaamheden kunnen deze aanpassingen in dit weekend meegenomen worden.

Introductie VanAnaarBeterkaartje tijdens groot onderhoud
Tijdens de werkzaamheden dit weekend aan brug Zijkanaal C is het VanAnaarBeterkaartje voor het eerst beschikbaar. Het VanAnaarBeterkaartje biedt de weggebruikers alternatief vervoer voor bepaalde trajecten. Al eerder heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen met succes het Railrunnerkaartje ingezet bij diverse wegwerkzaamheden in heel Nederland. Vanaf nu is het mogelijk tijdens wegwerkzaamheden in weekenden op diverse trajecten het VanAnaarBeterkaartje uit de NS-kaartautomaten te gebruiken. Het kaartje kost € 2 en is in de kaartautomaat te vinden onder evenementen.

Gereduceerde buskaartjes
Daarnaast biedt Rijkswaterstaat samen met Connexxion kaartjes met gereduceerde tarieven aan op diverse trajecten om de verwachte verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken

Weer extra informatie aan de weggebruikers
De weggebruikers worden naast de reguliere verkeersinformatie op radio en tv en in kranten extra geïnformeerd. De lokale omroepen AB radio (Bloemendaal), radio Beverwijk en Seaport FM (Velsen) zenden elk kwartier verkeersinformatie over de werkzaamheden brug Zijkanaal C en het verkeersbeeld uit. Daarnaast brengen deze lokale omroepen radiocommercials met verkeersinformatie uit. Deze radiocommercials maken weggebruikers attent op de werkzaamheden en vermelden dat er extra verkeersinformatie komt tijdens de werkzaamheden.

Tekstkarren voorzien weggebruikers van actuele reistijdinformatie van de A9 en van de omleidingsroutes N246 en N8/N203. Deze tekstkarren staan bij CORUS, bij de toerit Heemskerk, bij Uitgeest en in Beverwijk o.a. bij de Bazaar. Hierdoor kunnen weggebruikers zelf een keuze maken welke weg men wil volgen. Ook volgen vijf webcams het verkeer op de omleidingsroutes. Deze beelden zijn te zien op de site van de Verkeersinformatiedienst www.vid.nl

Weggebruikers kunnen ook zelf een bijdrage te leveren aan minder oponthoud en minder files. Door bijvoorbeeld goed voorbereid op weg te gaan, gebruik te maken van alternatief vervoer of op andere tijden te reizen.

Rijkswaterstaat vraagt aan de weggebruikers rekening te houden met de werkzaamheden, hun reisgedrag en routekeuze net als in het eerste weekend, anders wordt het toch nog extra druk op de wegen tijdens de werkzaamheden brug Zijkanaal C. Het gevoel van ‘het valt wel mee’ kan zo snel in zijn tegendeel verkeren.

Net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Onderhoudswerkzaamheden brug Zijkanaal C (A9) (15-03-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat