Het SRE wil meer aandacht voor A67

Eindhoven – Rijkswaterstaat start met een studie naar oplossingen voor de problemen op de A58 en de A67. Prognoses voor 2020 laten zien dat de A58 de hoeveelheid verkeer dan niet meer aan kan. De verkeersveiligheid is nu al beneden de maat. Inzet is de aanleg van extra rijstroken. Op de A67 is naast de hoeveelheid verkeer het grote aandeel vrachtauto’s (49%) een probleem. Rijkswaterstaat wil eerst onderzoeken of er andere oplossingen zijn dan de aanleg van extra rijstroken. De regio vreest dat hiermee kostbare tijd verloren gaat en wil dat direct de verbreding van de A67 als optie wordt meegenomen. Ook wil de regio nu al de maatregelen treffen die het Haalbaarheidsonderzoek Zuidoostvleugel Brabantstad oplevert.

Preverkenning Rijkswaterstaat

Bestuurders van SRE, provincie en enkele gemeenten hebben tijdens een werkbezoek van de minister aangedrongen op aanpak van de problematiek op de A58 (Bergen op Zoom-Eindhoven) en de A67 (Eindhoven-Venlo). Als reactie heeft de minister een preverkenning uitgevoerd. De toekomstige problemen op de A58 en de A67 binnen Zuidoost-Brabant blijken ernstig genoeg om oplossingsmogelijkheden hiervoor te verkennen.

Problematiek A67

Op de A67 is er in 2020 richting Venlo meer verkeer dan de weg kan hebben. De weg staat nu al bovenaan in de Brabantse lijst van trajecten waar files de meeste maatschappelijke schade veroorzaken. Het aandeel vrachtverkeer neemt nog verder toe, waardoor de rijsnelheid verder afneemt en het in- en uitvoegen door de muur van vrachtauto’s problematisch wordt. Rijkswaterstaat wil hier eerst onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zonder extra rijstroken de problemen aan te pakken, door een betere benutting van wat er nu aan wegen is in de regio.

Het Dagelijks Bestuur van het SRE vreest dat hiermee kostbare tijd verloren gaat. Het wil meewerken aan de benuttingsstudie, maar wil tijd winnen door direct ook de mogelijkheid mee te nemen van de aanleg van extra rijstroken. Een goede doorstroming van de A67 zorgt voor minder verkeer op andere wegen en is van groot economisch belang. Ook benadrukt het SRE dat gezien de enorme hoeveelheid vrachtverkeer op de A67 de externe veiligheid een prominente rol verdient in de studie.

De regio stelt verder dat het onderzoek los staat van de noodzaak om nu al de maatregelen te treffen. De A67 kan wellicht een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de oostkant van de regio – onderwerp van het Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel Brabantstad – waarvan de resultaten in de tweede helft van april 2007 beschikbaar komen.

Problematiek A58

In 2020 is verkeer op de A58 tussen Tilburg en Batadorp in de ochtendspits langer onderweg dan Rijkswaterstaat acceptabel vindt. Er is in de spitsen op de A58 meer verkeer dan de weg kan verwerken. Daarnaast vraagt het hoge aantal ongevallen hier om een oplossing. Rijkswaterstaat heeft al eerder geconstateerd dat voor de A58 alleen de aanleg van extra rijstroken een oplossing is en wil starten met een onderzoek naar de mogelijkheden. De regio stemt hiermee in.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad vindt u bij Infrasite Projecten: Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad

Meer informatie over extra rijstroken op de A58 tussen Tilburg en Batadorp vindt u bij Infrasite Projecten:
Benuttingsprogramma ZSM 2 nr. 15 A58 Eindhoven (Batadorp) – Oirschot

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven