Italie: marktverkenning haveninfrastructuur, waterbouw

Den Haag – De EVD heeft in 2006 een marktverkenning laten uitvoeren over de Italiaanse haveninfrastructuur en waterbouw. Het Italiaanse havensysteem is een van de belangrijkste in het Middellandse Zeegebied. Op korte termijn zal grootscheeps geïnvesteerd gaan worden in zowel de infrastructuur van de havens als in de aansluitingen op het wegen- en spoornet van het achterland.

Het rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de (jacht)havens, plannen voor uitbreiding en verbetering, aanbestedingsprocedures en kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Met name voor de volgende beroepsgroepen is een oriëntatie richting Italië zeker de moeite waard:

  • leveranciers op het gebied van waterbouw;
  • bedrijven gespecialiseerd in milieutechnieken;
  • bouwbedrijven;
  • architecten en ingenieursbureaus;
  • producenten van stadsmeubilair en verlichting;
  • leveranciers van beveiligingssystemen en datatransmissiesystemen;
  • automatiserings- en software-experts op het gebied van havens en havenlogistiek;
  • bedrijven met logistieke expertise;
  • toeleveringsbedrijven op het gebied van de spoor- en wegenbouw.

Deze marktverkenning is uitgevoerd door Link2Italy, in opdracht van de EVD en in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Rome.

U kunt het document ITALIË – haveninfrastructuur en waterbouw downloaden via de website van de EVD

Bron: EVD-marktrapport
Nummer: 181118
U kunt een kopie aanvragen van dit marktrapport via het formulier aanvraag marktrapporten. Kosten: bij meer dan 50 pagina’s 0,20 euro per pagina en 5,00 euro administratiekosten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de medewerker Italië (Lia Vermeulen), e-mail italie@info.evd.nl , fax (070) 385 80 97, telefoon (070) 778 89 42.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVD, Internationaal Ondernemen en Samenwerken