Herinrichting verzorgingsplaatsen Hazeldonk afgerond

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat heeft de herinrichting van de verzorgingsplaatsen Hazeldonk West en Oost langs de A16 afgerond. Hiermee is zowel de capaciteit als de verkeersveiligheid aanzienlijk vergroot, doordat het aantal parkeerplaatsen is verdubbeld en het asfalt is vervangen. Voor meer sociale veiligheid zijn de verlichting en het meubilair vernieuwd.

Tussen september en december 2006 hebben de gebruikers van de parkeerplaats en de bezoekers van de tankstations en de horeca hinder ondervonden van de werkzaamheden. De afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan de verzorgingsplaatsen. In de komende periode worden er nog wel nieuwe struiken en bomen aangeplant. In overleg met Rijkswaterstaat heeft McDonald’s de herinrichting van Hazeldonk aangegrepen om zelf ook grondig te vernieuwen. Ook deze verbouwing is inmiddels afgerond.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start herinrichting verzorgingsplaatsen Hazeldonk 05-09-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant