Werk spoor- en wegviaduct A2 Den Bosch stilgelegd

’s-Hertogenbosch – Voor de verbreding van de A2 Rondweg Den Bosch wordt ook het spoor- en wegviaduct bij de Tivoliweg onder handen genomen. In opdracht van Prorail bouwt BAM Civiel Projecten nieuwe tunnelbakken. Het verkeer dat straks op de nieuwe parallel- en hoofdrijbanen gaat rijden, gaat van deze tunnelbakken gebruik maken.

Bij recente metingen is geconstateerd dat vervuild water is opgepompt. Om deze reden is het werk aan het spoor- en wegviaduct nu stilgelegd. Onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.

Ten zuiden van de spoorlijn worden de tunnelbakken voor de parallelbanen gebouwd.
Om de tunnelbakken ter plaatse te kunnen bouwen is het nodig de bouwputten droog te houden door middel van bemaling. De bemaling pompt het grondwater op grote diepte op en wat verder naar het zuiden wordt het water weer op dezelfde diepte teruggebracht. Tijdens het bemalen wordt continu de kwaliteit van het water gemeten. Bij recente metingen is geconstateerd dat vervuild water is opgepompt. Na overleg met de vergunningverlenende instanties is door Prorail het besluit genomen het werk stil te leggen. Het onderzoek naar de aard en de omvang van de vervuiling is nu nog in volle gang.

Vervolg
In overleg met Gemeente, Provincie en Waterschap zal worden bepaald hoe de bouw zo snel als mogelijk weer kan worden hervat. Aan de hand hiervan zal worden bekeken wat de consequenties zijn voor de planning van het werk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A2 Rondweg Den Bosch