Vervolgonderzoek dunne deklagen

Op 1 maart 2007 ondertekent H.I.D. ir. W.P.A. Broeders het contract met de combinatie Grontmij Nederland bv en TNO voor het vervolgonderzoek dunne geluidsreducerende deklagen (DGD’s).

Daarmee start de laatste fase in het onderzoek naar de toepassing van DGD’s op het hoofdwegennet als mogelijk alternatief voor ZOAB.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Innovatieprogramma Geluid (IPG)