Proef A16 afslag Rijsbergen positief voor doorstroming

Wie in de spits vanaf de A16 uit de rijrichting Rotterdam/Etten-Leur afslag 15 Rijsbergen bij Breda wil nemen, komt geregeld in een korte file terecht vanwege onvoldoende doorstroming onderaan de afrit. Om dit probleem aan te pakken, onderzoekt Rijkswaterstaat enkele oplossingen, zowel voor de korte als de langere termijn. Tevens is in januari 2007 een proef gestart: waarbij verkeersregelaars van zowel Rijkswaterstaat als het KLPD samen proberen de doorstroming te verbeteren. De eerste resultaten zijn positief.

’s Maandags en dinsdags, in de ochtendspits, regelen de verkeersregelaars het verkeer indien de wachtrij te lang wordt. Wanneer de wachtrij weer korter wordt, stopt het regelen. Rijkswaterstaat en het KLPD adviseren de weggebruikers ook dan goed te blijven opletten, om ongelukken en nieuwe filevorming te voorkomen.

Gedurende de komende maanden wordt deze proef voortgezet en de resultaten worden nauwlettend gevolgd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant