Meer wegen krijgen dunne deklagen

Dunne deklagen voor < 80 km/h

De directeuren Droge Infrastructuur van de Regionale directies van RWS hebben ingestemd met het besluit om dunne geluidsreducerende deklagen op niet-autosnelwegen toe te passen. Toepassing is beperkt tot wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h en waar een bronmaatregel voor geluid wettelijk verplicht is als alternatief naast ZOAB toe te kunnen passen.

Tot uitkomst van het advies over dunne deklagen op het hoofdwegennet eind 2007 zal in het Modelbestek variabel onderhoud een eis bij openstelling moeten worden opgenomen ten aanzien van de geluidsreductie van dunne deklagen zoals die gebruikt is bij de dunne deklagen pilots in 2006. Er wordt uitgegaan van een garantietermijn van 7 jaar (zoals bij ZOAB).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Innovatieprogramma Geluid (IPG)