CROW start werkgroep Overgangsconstructies

Ede – Verzakking van de grond veroorzaakt hoge onderhoudskosten en verminderde beschikbaarheid van spoorwegen. Dit gebeurt vooral bij overgangsconstructies. Delft Cluster doet daarom onderzoek dat moet leiden tot minder- en beter voorspelbaar onderhoud. Om de resultaten van dat onderzoek te implementeren in de praktijk werkt Delft Cluster samen met de CROW-werkgroep ‘Effectieve overgangsconstructies’.

Naast de overgangsconstructies van het spoor, kijkt de werkgroep ook naar de behoefte en mogelijkheden bij overgangsconstructies in wegen. Ook daar geldt dat steeds hogere eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW