Betere verkeersinformatie en minder files

Minder files door samenwerking overheden in Nationaal Datawarehouse

Den Haag – Verschillende gemeenten, provincies en het Rijk hebben op 2 maart 2007 hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor het realiseren van een Nationaal Datawarehouse (NDW) voor verkeersgegevens.

Het NDW is een initiatief van Rijkswaterstaat om op een groot aantal snelwegen, provinciale en gemeentelijke wegen actuele informatie te verzamelen over verkeersdrukte en doorstroming. Nu zijn deze gegevens versnipperd beschikbaar. Met het NDW komen deze gegevens op één plek binnen en kunnen ze worden gebruikt voor verkeersinformatie en verkeersmanagement.

Goede verkeersinformatie maakt het voor weggebruikers mogelijk hun reis beter te plannen of voor een alternatief te kiezen.

Met volledige en betrouwbare gegevens over de stand van zaken op de weg kan het verkeer beter worden gestuurd, zodat bestaande wegen efficiënter kunnen worden gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat dit al op korte termijn kan zorgen voor een vermindering van de files. Daardoor heeft het NDW ook een positief effect op de luchtkwaliteit en de veiligheid op de weg.

In het afgelopen half jaar heeft een aantal overheden (wegbeheerders) zich bereid verklaard om samen met Rijkswaterstaat het voortouw te nemen in het NDW. Andere overheden kunnen in de komende tijd nog aansluiten bij het initiatief . De partijen die hun handtekening hebben gezet zijn:

  • Rijkswaterstaat;
  • provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht;
  • stadsregio’s Rotterdam, Arnhem-Nijmegen en Eindhoven;
  • gemeentes Utrecht en Rotterdam.

De komende tijd wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van het NDW, zodat rond de zomer 2007 een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen kan worden ondertekend. Daarna kan het inwinnen van verkeersgegevens worden aanbesteed aan marktpartijen en kan het datawarehouse van start gaan. Medio 2008 zullen dan de eerste verkeersgegevens uit het NDW beschikbaar komen voor weggebruikers en wegbeheerders.

Zie ook: www.nationaaldatawarehouse.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat