Bestuurders maken afspraken over N282 Breda-Tilburg

Verkennende studie naar functioneren oude Rijksweg afgerond

’s-Hertogenbosch – De Provincie Noord-Brabant heeft samen met de gemeenten Breda, Oosterhout, Tilburg, Gilze-Rijen en Rijkswaterstaat een verkennende studie afgerond naar het huidige functioneren van de oude Rijksweg Breda-Tilburg (N282). De weg voldoet nu niet aan de eisen die aan een ontsluitingsweg worden gesteld. Hierbij gaat het onder andere om leefbaarheidsaspecten, capaciteit en veiligheid. Aanleiding voor het versneld oppakken van de verkennende studie zijn de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen bij Breda-Oost.

Uit de studie komt naar voren dat de functie en het gebruik van de N282 per wegdeel varieert. Het weggedeelte in Breda vanaf de A27 langs het bedrijvenpark Hoogeind tot aan de grens van de kern Dorst voldoet in de huidige vorm. Het deel dat de kern Dorst doorsnijdt, brengt in de huidige en toekomstige vorm leefbaarheidsproblemen met zich mee. Door meer verkeer wordt het drukker op de weg, waardoor hinder van geluidsoverlast, stof en stank toeneemt. Vooral de ruimtelijke ontwikkelingen in Breda-Oost en Dorst hebben consequenties voor de verkeersafwikkelingen in de toekomst. Verder blijkt uit de verkenning dat de capaciteit van het weggedeelte Rijen-Hulten-Reeshof in de toekomst ontoereikend is om de regionale verkeersstromen te kunnen afwikkelen.

In een bestuurlijk overleg van 15 februari 2007 heeft de gemeente Breda aangegeven dat zij samen met de gemeente Oosterhout en de provincie t.a.v. de ruimtelijke ontwikkelingen in Breda-Oost en Dorst, de problematiek van de verkeersafwikkeling verder zal oppakken. De provincie zal op het weggedeelte Rijen-Hulten-Reeshof een mogelijke verbreding onderzoeken, waarbij ook de situatie bij Hulten zal worden bekeken. Op verzoek van de gemeente Tilburg zal ook het gedeelte van de provinciale weg na de kruising van de Noord-West Tangent bij Tilburg, bij de studie worden betrokken.

Het eindrapport ‘Verkennende studie N282 Tilburg – Breda’ is beschikbaar via www.brabant.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant