12 april 2007 Open Platformbijeenkomst IPG

Derde Open Platformbijeenkomst IPG
12 april 2007 Mobilion te Utrecht

Ede – Na succesvolle bijeenkomsten op 19 januari en 3 oktober 2006 vindt op donderdag 12 april 2007 de derde en laatste Open Platformbijeenkomst IPG (Innovatieprogramma Geluid) plaats, wederom in Mobilion te Utrecht.

Doelgroep
De Open Platformbijeenkomst is voornamelijk bedoeld voor:

  • Opdrachtgevers/afnemers (regionale diensten, provincies, gemeenten);
  • Ingenieurs- en adviesbureaus, milieudiensten;
  • Opdrachtnemers (aanbieders/leveranciers IPG-producten).

Het IPG richt zich op de bestrijding van de geluidsoverlast langs rijkswegen. De resultaten zijn echter ook interessant voor andere wegbeheerders met geluidsproblematiek door verkeer.

Programma
De bijeenkomst zal beginnen om 15.30 uur en eindigt rond 20.00 uur. Het betreft een plenair programma en tijdens de pauze wordt weer gezorgd voor een kleine maaltijd. U wordt geïnformeerd over resultaten, ervaringen en monitoring van een aantal pilotprojecten die hebben plaatsgevonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW