Nachtwerk A2 knooppunten Hintham en Empel

‘s-Hertogenbosch – In de komende weken is InfrA2 diverse nachten aan het werk op de wegen in de knooppunten Hintham en Empel. Daarvoor worden afslagen tussen 20.00 uur en 06.00 uur afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Omdat diverse werkzaamheden sterk weersafhankelijk zijn, heeft InfrA2 de nodige reserve-nachten ingepland. Daarom is niet exact aan te geven welke afslagen in welke nacht zijn afgesloten.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat/InfrA2 verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat);
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732;
  • Voor meer informatie: www.infra2.nl ;
  • Gele aankondigingborden en borden voor omleidingroutes langs de weg.

De hinder voor de weggebruiker is beperkt.

Verbreding A2 Rondweg
De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant