ANWB: Nieuwe strepen onduidelijk voor weggebruiker

Den Haag – Veel weggebruikers begrijpen de nieuwe markeringen op de wegen buiten de bebouwde kom nog steeds niet. Uit een ANWB-onderzoek onder 2000 leden en niet-leden blijkt dat grote groepen mensen op grond van de nieuwe strepen de verkeerde snelheid aanhouden en het verkeerde inhaalgedrag laten zien. De ANWB vraagt de provincies om een snelle invoering van uniforme belijning van de wegen. Weggebruikers moeten hierover worden geïnformeerd.

Sinds enkele jaren worden in Nederland nieuwe strepen op de wegen aangebracht met de bedoeling het verkeer veiliger te maken. Hiertoe zijn een drietal nieuwe typen markeringen ontwikkeld die de weggebruiker duidelijk moeten maken wat hij kan verwachten, maar vooral ook wat er van hem wordt verwacht ten aanzien van snelheid en inhalen.

Onderzoek
Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat de belijning in veel gevallen de verkeerde associatie oproept. Bovendien is er een grote behoefte aan informatie over de bedoeling van de strepen. Met name de wegen waar een 60 km markering is aangebracht (een onderbroken streep aan weerszijden van de weg) gaf slechts bij een kwart van de mensen de juiste reactie. Het best reageerde men op de wegen met de (nieuwe) 80 km markering. Hoewel ook daar zo’n 15% van de mensen de verkeerde associatie had.

Opvallend is het feit dat zo’n 8% van de mensen meende te mogen inhalen terwijl er sprake is van een dubbele doorgetrokken asstreep.

Verantwoordelijkheid en uniformiteit
De ANWB constateert bovendien dat er in het land nog een grote variatie is in de toepassing van de nieuwe markering. Richtlijnen zorgen onvoldoende voor uniformiteit. ANWB vraagt provincies hun verantwoordelijkheid te nemen en uniformiteit te realiseren. Alleen bij uniforme uitvoering kan er een eenduidige boodschap worden uitgedragen.

Voor de goede orde nog even de nieuwe strepen op een rij:

  • 60 km-wegen hebben aan beide zijkanten een onderbroken witte lijn en geen strepen in het midden;
  • 80-kmwegen zijn te herkennen aan twee strepen in het midden;
  • 100-km-wegen hebben twee witte strepen in het midden met daartussen een groene kleur. Als de middenstrepen onderbroken zijn, mag de weggebruiker inhalen. Te allen tijde geldt dat de borden bepalend zijn voor de snelheid ter plaatse.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Campagne ‘strepen op de weg’ uitgesteld (13-02-2007)
Verkeerscampagne drie noordelijke provincies (11-10-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB