Nachtelijke afsluiting A59 ter hoogte van Nieuwkuijk

’s-Hertogenbosch – In de nacht van 27 op 28 februari 2007 is de A59 voor verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch richting Waalwijk, ter hoogte van aansluiting 43 Nieuwkuijk, afgesloten voor alle verkeer. Rijkswaterstaat verlegt de rijstroken voor het verkeer richting Waalwijk van de noordbaan naar de zuidbaan van de A59. Dit als gevolg van de werkzaamheden aan viaduct Wolput. Het verkeer wordt kort omgeleid via lokale wegen.

Data:
De werkzaamheden vinden plaats van 27 februari 23.00 uur tot 28 februari 05.00 uur.
In geval van slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld: de reservenacht is van 28 februari op 1 maart.

Omleidingsroute voor verkeer richting Waalwijk:

  • A59 tot afrit Nieuwkuijk (afritnummer 43);
  • Onderaan afrit via Wolput;
  • Oprit Nieuwkuijk (nummer 43).

Achtergrond
Rijkswaterstaat werkt sinds 2006 aan de vernieuwing van viaduct Wolput. Het viaduct wordt in twee fases vervangen. Het viaduct ter plaatse van de zuidbaan van de A59 is afgerond en de werkzaamheden aan het viaduct ter plaatse van de noordbaan start na de wisseling van de rijstroken. Deze tweede fase duurt ongeveer tot half juni 2007. Als de vervanging van het viaduct is afgerond, wordt de laatste hand gelegd aan de voltooiing van het onderliggende wegennet ter plaatse van aansluiting Nieuwkuijk.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.VanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Vervanging viaduct A59 ter hoogt van Heusden (30-06-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant