A4-A10 Zuidpas goed gebruikt

1200 forenzen blijvend uit de auto

Haarlem – Tijdens het groot onderhoud A4-A10 Zuid zijn werknemers van de deelnemende bedrijven in het omliggende gebied massaal overgestapt naar het openbaar vervoer. Meer dan de helft van de werknemers (15.500) heeft de pas gebruikt, waarvan 12.800 gemiddeld 3 dagen per week. Het autogebruik in het woon-werkverkeer daalde tijdens de werkzaamheden van 61% naar 42% en het OV-gebruik verdubbelde van 23% naar 43%. Hierdoor bleef de overlast voor het verkeer minimaal. Tijdens de werkzaamheden zijn 5.700 autoforenzen met de pas overgestapt naar het openbaar vervoer. Na afloop van het groot onderhoud zijn bijna 1.200 van hen blijvend overgestapt naar filevriendelijke alternatieven, ruim 900 daarvan naar het openbaar vervoer. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Rijkswaterstaat naar het gebruik van de A4-A10 Zuidpas onder de 30.000 pashouders.

Op initiatief van Rijkswaterstaat en Verkeer.advies is de A4-A10 Zuidpas ontwikkeld voor forenzen die werken op de bedrijventerreinen rondom de A4 en A10 Zuid, waaronder Schiphol en de Zuidas. Naast de financiële bijdrage van Rijkswaterstaat droeg het bedrijfsleven ruim € 700.000,00 bij. Werkgevers hebben de pas beschikbaar gesteld aan hun werknemers. Rijkswaterstaat, Stichting A4-A10 Zuid bereikbaar en de deelnemende bedrijven zijn tevreden met het behaalde resultaat.

De pas heeft een groot effect gehad op de vervoerwijze keuze van de respondenten tijdens de werkzaamheden. Het doel van de A4-A10 Zuidpas en de verkeerskundige maatregelen was om een verkeersreductie van circa 9.000 voertuigen tijdens de spits te bewerkstelligen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald.

De werknemers hebben net als bij de Zuidoostpas in 2005 het op prijs gesteld dat de pas door de werkgever is verstrekt. Ondanks dat de verkeershinder tijdens het groot onderhoud meeviel en veel mensen hebben ervaren dat de reis met OV iets langer duurde dan de normale reistijd is men de pas massaal blijven gebruiken. Verder blijkt dat een op de tien pashouders zijn vakantie heeft afgestemd op de werkzaamheden.

Tussen 21 juli en 15 september 2006 bood de pas forenzen een goed alternatief om de files te mijden. De A4-A10 Zuidpas is tot stand gekomen met medewerking van het bedrijfsleven rondom A4-A10 Zuid en de vervoerders NS, Connexxion, GVB, Arriva en OV-fiets en is verstrekt door de Stichting A4-A10 Zuid Bereikbaar. De pas bood alle werknemers van deelnemende bedrijven de mogelijkheid van maandag t/m vrijdag met de trein op het traject dat op de pas vermeld was, tientallen streekbussen en de bus, tram en metro in de zones rondom knooppunt de Nieuwe Meer te reizen. Ook was inbegrepen het gebruik van OV-fiets en de A4-A10 Zuid Shuttlebus. Tevens gaf de pas tot 70% korting op de NS/Q-park P+R-terreinen..

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Evaluatie: minder files tijdens onderhoud A4/A10 (18-09-2006)

Start groot onderhoud A4/A10 Zuid (11-07-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland