Belangrijke stappen verkeersproblematiek Limburg

Maastricht – De Provincie Limburg is verheugd dat op 13 februari 2007 door de ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Dekker (VROM) het Ontwerp tracébesluit plateau-alternatief A74 en het Ontwerp tracébesluit spitsstrook St. Joost – Urmond ondertekend zijn.

Het Ontwerp tracébesluit plateau-alternatief A74 moet gaan zorgen voor de gewenste snelle doorstroming van het verkeer in en rondom Venlo en voor een snelle verbinding tussen de Nederlandse A67 en A73 en de Duitse Bundes Autobahn 61.

Het Ontwerp tracébesluit spitsstrook St. Joost – Urmond moet gaan zorgen voor de (korte termijn) oplossing van het fileprobleem op de A2 in zuidelijke richting.

Deputé Mat Vestjens is zeer tevreden met de genomen besluiten. Hij spreekt de wens uit dat nu vaart gemaakt kan worden met de verdere besluitvorming en vervolgens tot een snelle realisatie van aanleg van beide projecten. Verder zegt hij met alle vertrouwen de inspraakrondes tegemoet te zien en op die manier, in samenwerking met alle betrokken partijen, tot een breed gedragen oplossing te komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg