RijnlandRoute stapje dichterbij

Rijk, provincie en regiobestuur ondertekenen intentie-overeenkomst

Den Haag – Minister Karla Peijs, gedeputeerde Martin Huls en regio-bestuurder Jos Wienen van Holland Rijnland hebben maandag 12 februari 2007 een handtekening gezet onder de intentieverklaring over de aanleg van de RijnlandRoute. Dit betekent dat de drie partijen samen gaan werken om de RijnlandRoute te realiseren. In de planstudie, die nu volgt, moet een keuze gemaakt worden tussen verschillende combinaties van de twee tracés tussen Katwijk en de A44 en twee tracés tussen de A44 en de A4.

Het tracé van de RijnlandRoute is nog niet precies bekend. Er zijn nu zeven alternatieven die nader worden bekeken. Gedeputeerde Martin Huls heeft tijdens de ondertekening aangegeven dat nog deze maand een ingenieursbureau de opdracht krijgt om de maatschappelijke kosten en baten in beeld te brengen. "Na de zomer weten we dan welk alternatief het beste bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van de regio", aldus Huls.

RijnlandRoute
In de regio ontstaat steeds meer overeenstemming over de aanleg van een weg tussen Katwijk en Leiden (A4); de zogenaamde RijnlandRoute. Samen met de RijnGouwelijn (een light-rail verbinding tussen Gouda, Leiden en de kust) moet de RijnlandRoute de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio versterken. Door de aanleg van de weg wordt de verkeersoverlast op kwetsbare plaatsen beperkt en wordt de bereikbaarheid van de regio vergroot.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland