Campagne ‘strepen op de weg’ uitgesteld

Ede – De gezamenlijke wegbeheerders (het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincies, stadsgewesten, gemeenten en waterschappen), verenigd in het Nationaal Mobiliteitsberaad, hebben besloten om de campagne ‘strepen op de weg’ uit te stellen. Onderzoek van de ANWB en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat laat zien dat er verschillen zijn in de uitvoering van de strepen op de weg.

Voordat de campagne van start kan gaan, wordt nu eerst onderzocht welke verschillen dat zijn en hoe vaak ze voorkomen.

De campagne moet de weggebruiker informeren over de betekenis van de nieuwe strepen op de wegen buiten de bebouwde kom (met uitzondering van de autosnelwegen). De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de voorlichting aan de weggebruiker zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat de weggebruikers op de weg kunnen tegenkomen.

De afgeblazen campagne is een samenwerkingsproject van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincies, stadsgewesten, gemeenten en waterschappen en de ANWB.

Eddy Westdijk, projectmanager Openbare ruimte & Infrastructuur bij CROW, is teleurgesteld. “Ik hoop dat de wegbeheerders in het land zo snel mogelijk de gewenste uniformiteit invoeren. Dit in het belang van de weggebruiker en daarmee, indirect, van de verkeersveiligheid.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW

Campagne ‘strepen op de weg’ uitgesteld | Infrasite

Campagne ‘strepen op de weg’ uitgesteld

Ede – De gezamenlijke wegbeheerders (het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincies, stadsgewesten, gemeenten en waterschappen), verenigd in het Nationaal Mobiliteitsberaad, hebben besloten om de campagne ‘strepen op de weg’ uit te stellen. Onderzoek van de ANWB en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat laat zien dat er verschillen zijn in de uitvoering van de strepen op de weg.

Voordat de campagne van start kan gaan, wordt nu eerst onderzocht welke verschillen dat zijn en hoe vaak ze voorkomen.

De campagne moet de weggebruiker informeren over de betekenis van de nieuwe strepen op de wegen buiten de bebouwde kom (met uitzondering van de autosnelwegen). De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de voorlichting aan de weggebruiker zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat de weggebruikers op de weg kunnen tegenkomen.

De afgeblazen campagne is een samenwerkingsproject van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincies, stadsgewesten, gemeenten en waterschappen en de ANWB.

Eddy Westdijk, projectmanager Openbare ruimte & Infrastructuur bij CROW, is teleurgesteld. “Ik hoop dat de wegbeheerders in het land zo snel mogelijk de gewenste uniformiteit invoeren. Dit in het belang van de weggebruiker en daarmee, indirect, van de verkeersveiligheid.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW