Provincie Limburg vraagt gemeenten standpunt N280

De Provincie Limburg vraagt gemeenten standpunt in te nemen betreffende verkeersproblematiek N280

Maastricht – De Provincie Limburg stuurt naar aanleiding van de uitslag van het rapport ‘Verkenning verkeersproblematiek N280 tussen Weert en Roermond’ een brief aan de gemeenten Weert, Leudal (in 2006 nog Haelen, Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer) en Roermond en Rijkswaterstaat. Daarin vraagt zij hen een standpunt in te nemen ten aanzien van de in het rapport genoemde oplossingen.

De Provincie, samen met de genoemde gemeenten en Rijkswaterstaat liet naar aanleiding van de onderzoeksopdracht van de Provinciale Staten d.d. 20 mei 2005 het onderzoek doen. Daaruit blijkt dat, na de openstelling van de nieuwe autosnelwegen A73-zuid en A74-zuid, tussen de autosnelweg A2 en Roermond op de provinciale weg N280 vóór 2020 capaciteitsproblemen zullen optreden. Om redenen van leefbaarheid en veiligheid zijn diverse aanpassingen wenselijk.

De Provincie denkt, binnen het reeds lopend traject van vaststelling van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, een evenwichtige oplossing te bieden in de vorm van:

  • ombouw van de N280 tussen de A2 en de N273 tot 2×1 strooks regionale (auto)weg met een omleiding om Baexem;
  • aanpassing ontsluiting Roermond op de N280;
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid op de bestaande N280 tussen Weert en de A2 door de aanleg van rotondes en parallelwegen;
  • eventuele medewerking te verlenen aan verlegging van de N280 in Weert indien dit door Weert wordt gewenst.

De Provincie Limburg benadrukt in de brief een nadere uitwerking en onderbouwing in de vorm van een tracé/MER-studie te willen oppakken, nadat de regio heeft aangegeven de aanpak van de N280 inhoudelijk, procedureel én financieel te willen ondersteunen. De Provincie vraagt de regio voor 31 maart 2007 te reageren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg