Bitumen Balans kan CO2 reductie genereren

Daken en wegen kunnen een grote bijdrage leveren aan oplossing klimaatvraagstukken

Groningen – Na ruim een jaar ontwikkeling en onderzoek introduceert Esha Group, Nederlands grootste producent op het gebied van bitumineuze producten voor de Bouw en Infrastructuur, op de Internationale Bouwbeurs te Utrecht de kick-off van het Project E.R.O.P., dat staat voor “Earth Recovery Open Platform”. E.R.O.P. stimuleert een voorwaartse open dialoog tussen alle betrokken partijen binnen de gebouwde omgeving rondom klimaatverandering en duurzaamheid.

Esha Group is van mening dat dak- en wegoppervlakten een wezenlijke en hoogwaardige bijdrage kunnen leveren rondom klimaatgerelateerde processen, ontwikkelingen en duurzaamheid. In dit kader is ingegaan op “Dak Transitie” en “Weg Transitie” in functie van de thema’s Luchtkwaliteit, Energie Transitie, Waterbeheer en Veiligheid. Op de Bouwbeurs 2007 wordt inzicht gegeven in “Fase 1”, met het voornemen constant te blijven ontwikkelen rondom duurzaamheid.

Bitumen Balans
Centraal binnen het project en gedachtegoed staat de “Bitumen Balans”.
Duurzaam ketenbeheer van vooral bitumineuze dakmaterialen binnen binnenstedelijke toepassingen levert een importante bijdrage aan de reductie van CO2 en energiebesparing.

Met een “binnenstedelijke/regio bitumen balans” is het mogelijk te optimaliseren in zowel hergebruik, duurzaamheid als efficiëntie in uitvoering.

Esha Group heeft ruime ervaring met recycling van bitumineuze dakmaterialen.
Medio 2007 zal ruim 10.000 ton hoogwaardig dakafval per jaar kunnen worden herbestemd tot functionele producten in de bouw en infrastructuur.

Hierbij zal het hoofdbestanddeel nieuwe dakmembranen zijn, gevolgd door gemodificeerde bitumen voor wegenbouwtoepassing alsmede producten voor waterkerende toepassingen zoals Aquaversal (erosiebescherming) en Ecoversal (isolatiesystemen).

Ter versterking van de duurzaamheid van de “Binnenstedelijke Bitumen Balans” is onderzoek gedaan naar de CO2 reductie ten gevolge van recycling van bitumineus dakafval (“dak”) in functie van mobiliteit (“weg”). Onderzoek heeft uitgewezen dat 1 m2 nieuw bitumineus dakmembraan na gebruik recycling producten een CO2 reductie kan genereren welke vergelijkbaar is met de CO2 emissie van 1 km autorijden (Fase 1 bron TNO). Het huidige proces is gemaximeerd op 40%.

De Europese Commissie subsidieert dit veelbelovende recycling project dan ook in de vorm van een LIFE milieu subsidie. Dat kan gezien worden als een bewijs dat het hier gaat om een nog niet eerder ontwikkeld, milieuvriendelijk én economisch haalbaar proces dat rijp is voor de markt.

Het hele project duurt naar verwachting tot eind 2008.
Voor meer informatie http://europa.eu.int/comm/environment/life

Esha Group benadrukt de komende tijd een open dialoog te voeren met alle betrokken partijen in de bouwkolommen om gedegen kennisoverdracht in de hand te werken en voldoende draagkracht te ontwikkelen om gezamenlijk maximale bijdrage te kunnen leveren aan duurzaamheid.

Esha Group b.v. is Nederlands grootste producent op het gebied van bitumineuze producten en systemen voor bouw, infrastructuur en industrie. De strategie is gebaseerd op de balans tussen Technologie, FunctionaliTijd en Duurzaamheid. De groep is middels haar dochterondernemingen en partners mondiaal operationeel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Esha Infra Solutions