Ruim baan op de A2 Holendrecht – Maarssen

Papendrecht – De rijksweg A2 is de belangrijkste noordzuid-verbinding in ons land. Het verkeersaanbod op de A2 is groter dan de capaciteit. Hierdoor ontstaan files, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. Rijkswaterstaat werkt hard aan verbeteringen:

  • het uitbreiden van de wegcapaciteit;
  • het maken van nieuwe op- en afritten;
  • het verbeteren van de leefbaarheid en het milieu in de directe omgeving van de snelweg.

Het project ‘Reconstructie A2 Holendrecht – Maarssen’ maakt deel uit van de integrale opwaardering van de A2 vanaf het knooppunt Everdingen tot het knooppunt Holendrecht. Rijkswaterstaat Utrecht heeft aan de Combinatie A2 HoMa opdracht verstrekt voor de reconstructie van de A2 tussen Holendrecht en Maarssen over een afstand van 17 km.

Iv-Infra voert als ingenieursbureau voor de aannemerscombinatie het ontwerp van het wegtracé tussen knooppunt Holendrecht en de gemeente Maarssen uit en de aansluitingen op de bestaande (rijks)wegen. Daarnaast is Iv-Infra verantwoordelijk voor het ontwerp van de bruggen en viaducten.

In het totale project zijn opgenomen:

  • dertien duikers;
  • zeven landbouwbruggen;
  • veertien bruggen en viaducten;
  • circa 5 km geluidsscherm.

In 2010 moet dit gedeelte van de A2 uitgebouwd zijn tot 2 x 5 rijstroken en eind 2012 moet het gehele project afgerond en opgeleverd zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Iv-Infra b.v.