Friese Merenproject: start werk bruggen Soalsleat

Leeuwarden – Het werk aan de twee bruggen in de provinciale weg N354 en de parallelweg, net buiten Jutrijp, gaat volgende week van start. Beide bruggen over de Soalsleat, ofwel de Jutrijpervaart, worden samengevoegd tot één brug. De nieuwe brug wordt hoger (2.66 m. hoog) en breder (8.40 m. breed), waardoor er een verbinding ontstaat voor boten tot 2.50 m. tussen de Brekken en IJlst. Vanaf eind januari 2007 begint aannemerscombinatie Zoolsloot (Schuurmans Betonbouw en De Boer en De Groot uit Harlingen) met de voorbereidende werkzaamheden. Half september 2007 kan de nieuwe brug gebruikt worden. De werkzaamheden zijn onderdeel van het Friese Merenproject in de gemeente Wymbritseradiel.

De hoofdrijbaan wordt omgelegd en daarom moet het verkeer vanaf eind februari tot begin september 2007 gebruik maken van de brug in de parallelweg. Om het snel- en fietsverkeer gescheiden te houden, wordt er een tijdelijke fietsbrug aan de brug in de parallelweg gemaakt. Vanaf half februari kunnen fietsers hiervan gebruik maken.

Vaarverkeer drie weken gestremd
In maart 2007 wordt de brug in de hoofdrijbaan gesloopt en wordt de nieuwe brug gebouwd. Ook wordt de duiker onder de Soalsleat verwijderd. Het vaarverkeer is dan drie weken gestremd. Vanaf half april 2007 kan er weer gevaren worden maar zijn er af en toe wel beperkingen. Uiteraard is de planning afhankelijk van de weersomstandigheden.

Brug in parallelweg gesloopt
Als half september 2007 de nieuwe brug in gebruik genomen kan worden, dan wordt het snel- en fietsverkeer van de parallelweg definitief omgeleid over de nieuwe brug. Vervolgens wordt de brug in de parallelweg gesloopt. Naast de werkzaamheden aan de brug worden ook kluunvoorzieningen aangebracht voor de Elfmerentocht. Begin november 2007 moeten alle werkzaamheden klaar zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân