Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid

Brussel, Belgie – De halvering van het aantal dodelijke verkeerslachtoffers in de EU tegen 2010 blijft een prioriteit voor het Parlement. Er wordt echter onvoldoende vooruitgang geboekt om dit doel te behalen. In een tussentijdse evaluatie van het Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid doet het EP een groot aantal praktische aanbevelingen.

Volgens het Parlement is het noodzakelijk verkeersregels en -borden te harmoniseren, omdat, bijvoorbeeld, het bestaan van verschillende voorrangsregels voor rotondes ongelukken kan veroorzaken. Het EP roept de Commissie daarom op om onderzoek te doen naar de harmonisering van verkeersborden in Europa als een middel voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Verder roept het Parlement de Commissie op om gemeenschappelijke richtsnoeren op te stellen voor de veiligheidsvoorschriften die op plaatsen waar wegwerkzaamheden worden verricht moeten gelden, gezien het grote aantal ongevallen, waarvan vele met dodelijke afloop, op dergelijke plaatsen. Daarnaast roept het EP de lidstaten op de invoering te overwegen van een alcohollimiet van 0,0‰ voor onervaren bestuurders en voor diegenen die beroepshalve met bedrijfsvoertuigen of bussen personen of gevaarlijke goederen vervoeren.

De afgevaardigden verzoeken de Europese Commissie het inhaalverbod voor motorvoertuigen van meer dan twaalf ton voor zover mogelijk tot alle één- en tweebaanswegen uit te breiden. Tevens roepen zij de lidstaten op om ervoor te zorgen dat financiële prikkels niet alleen worden gegeven voor het stimuleren van de nieuwste technologieën voor emissiereductie, maar ook voor de invoering van belangrijke veiligheidsvoorzieningen. Volgens het Parlement bieden technologieën zoals telematica op lange termijn de mogelijkheid dodelijke ongevallen in zeer grote mate te elimineren. De parlementsleden roepen daarom op tot intensief onderzoek en intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden teneinde de snelle invoering van de meest veelbelovende technologieën te bevorderen.

De Europese Commissie wordt opgeroepen om de veiligheid van motorrijders uitdrukkelijk in infrastructuurrichtlijnen op te nemen, waarbij in het bijzonder gedacht moet worden aan de constructie van voor motorrijders ongevaarlijke vangrails op Europese wegen. Verder roept het Parlement op tot de invoering van uniforme regels voor de gehele EU waarin de verplichte, periodieke, technische veiligheidscontrole van alle motorvoertuigen is geregeld.

Het noodnummer 112 is nog niet beschikbaar in alle EU-lidstaten. Het EP nodigt de Commissie en de lidstaten daarom uit, maatregelen voor te stellen gebaseerd op:

  • een evaluatie van de bekendheid van het Europese noodnummer 112;
  • uitvoering van E112 door alle lidstaten om de situatie in de Europese Unie te verbeteren.

Ten slotte verzoekt het Parlement de Commissie een plan voor de verkeersveiligheid op de lange termijn uit te werken, dat verdergaat dan 2010 en waarin de vereiste stappen worden beschreven om alle door verkeersongevallen veroorzaakte overlijdensgevallen en ernstige verwondingen volledig uit te bannen.

Ieder jaar sterven er in de Europese Unie meer dan 40.000 mensen bij verkeersongevallen. De kosten van verkeersongevallen worden geraamd op € 180 mrd, of 2% van het BNP van de EU.

Procedure: Initiatief / Debat: 17 januari 2007 / Stemming: 18 januari 2007 / Verslag aangenomen

REF.: 20070112IPR01913

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement