VEXPAN: milieubelasting parkeren onnodig

Overheid mist kans tot milieubescherming bij parkeren in binnensteden

Tilburg – ‘De overheid voert actief beleid om de milieugevolgen van de gebrekkige doorstroom op rijkswegen in te dammen, maar mist een kans bij het parkeer vraagstuk in binnensteden. Daarin moet snel verandering komen.’ Dit stelt voorzitter Hans Brugmans van VEXPAN, het Platform voor Parkeren in Nederland, tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn organisatie.

VEXPAN maakt zich zorgen dat automobilisten als gevolg van de economische groei steeds vaker eindeloos in binnensteden rondtoeren op zoek naar een parkeerplek. ‘De
milieubelasting die dit zoekverkeer veroorzaakt is echt onnodig. Daarnaast neemt het
aantal auto’s in Nederland alleen maar toe. Dit leidt ook tot extra rondrijdend verkeer
in stadscentra. De overheid moet dit verschijnsel onderkennen en met onze sector actief
naar adequate oplossingen zoeken’, vindt Brugmans.

VEXPAN waarschuwt dat door het zoekverkeer niet alleen het milieu onder druk wordt gezet, maar ook de economische leefbaarheid van de binnenstad wordt verstoord.

Tegelijkertijd ziet het Platform ook potentiële oplossingen. ‘De overheid kan de
instrumenten die zijn ontwikkeld om de doorstroom van autoverkeer in steden te bevorderen zo tot beleid verheffen.’ Zo is er ondermeer een keurmerk voor straatparkeren, een handboek voor parkeerverwijssystemen en een proceswijzer gebouwde parkeervoorzieningen. Een toepassing van al deze beleidsinstrumenten leidt tot een betere beheersing van milieueffecten.

VEXPAN wil het liefst samen met de overheid aan de bevordering van de doorstroom
bijdragen. Brugmans zou dan ook willen dat de overheid het probleem onderkent en samen met VEXPAN actie onderneemt om de oplossingen in beleid te vatten.

De nieuwjaarsreceptie van VEXPAN vond plaats op 10 januari 2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vexpan