Inhijsen liggers Fonejachtbrug zuid

Garyp – Op maandag 15 januari 2007 worden de eerste liggers geplaatst van de zuidelijke Fonejachtbrug. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. De liggers zijn gemaakt door Haitsma Beton te Kootstertille en worden via een ponton over het Prinses Margrietkanaal vervoerd. In totaal worden er 46 liggers geplaatst.

De eerste 23 liggers worden op maandag en dinsdag gelegd met behulp van een telekraan met een capaciteit van 650 ton. Deze kraan is afkomstig van zwaar transport specialist Mammoet B.V te Schiedam. De overige liggers worden gelegd met behulp van een drijvende bok. De “Phoenix” heeft een capaciteit van 160 ton en is eigendom van BTS B.V, een onafhankelijk dochterbedrijf van Mammoet B.V. Eind maart zal de beweegbare klep van de Zuidbrug worden ingehesen.

Beperkingen scheepvaart
In verband met het inhijsen van de liggers dient de scheepvaart van 15 t/m 19 januari 2007 rekening te houden met oponthoud. Meer specifieke infomatie is te vinden op www.fryslan.nl van de Provincie Friesland.

Inhoud van het project N31
Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.
Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra."

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
N31 Waldwei: start bouw Fonejachtbrug Zuid

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)