Informatiebijeenkomsten over A2/A67 Randweg Eindhoven

Zes bijeenkomsten voor omwonenden en bedrijven

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat organiseert in januari 2007 zes informatiebijeenkomsten voor omwonenden en bedrijven over de bouw van de vernieuwde A2/A67 Randweg Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen geïnteresseerden informatie over de werkzaamheden op korte termijn en een beeld van de vernieuwde randweg na voltooiing medio 2010.

Er zijn drie middagbijeenkomsten voor het bedrijfsleven in de regio en drie avondbijeenkomsten voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Na een plenaire presentatie kunnen bezoekers de informatiemarkt bezoeken en vragen over hun individuele situatie stellen aan de aanwezige medewerkers van Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans.

Bijeenkomsten voor omwonenden

De informatieavonden voor bewoners worden gehouden van 19.00 tot 21.30 uur. Vanaf 19.30 uur kan men een presentatie bijwonen over de bouwmethoden en de eindsituatie.

Maandag 22 januari voor bewoners bij de Randweg Eindhoven in de omgeving Waalre en Eindhoven-Zuid. Lokatie: Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 in Eindhoven

Woensdag 24 januari voor bewoners van de Randweg Eindhoven in de omgeving van Eindhoven-West. Lokatie: De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 in Eindhoven

Donderdag 25 januari voor bewoners bij de Randweg Eindhoven in de omgeving van Veldhoven. Lokatie: Conferentiecentrum Koningshof, Locht 117 in Veldhoven.

Bijeenkomsten voor bedrijven

De informatiemiddagen voor bedrijven zijn van 16.00 tot 18.00 uur. Vanaf 16.30 uur krijgen aanwezigen een presentatie over de bouwmethoden en de eindsituatie en speciale aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.

Donderdag 18 januari voor bedrijven aan de noordzijde van de Randweg Eindhoven waaronder de bedrijventerreinen Acht, Kapelbeemd, Ekkersrijt, Esp, Breeven, Flight Forum, Park Forum en Eindhoven Airport. Lokatie: Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 in Eindhoven

Maandag 22 januari voor bedrijven aan de zuidzijde van de Randweg Eindhoven waaronder de bedrijventerreinen De Run, High Tech Campus Eindhoven, De Kade, ’t Broek, Diepenvoorde en Voldijn. Lokatie: Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 in Eindhoven.

Woensdag 24 januari voor bedrijven aan de oostzijde van de Randweg Eindhoven waaronder de bedrijventerreinen De Hurk en Strijp. Lokatie: De Lievendaal, Lievendaalseweg 3 in Eindhoven.

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de informatiebijeenkomsten te bezoeken, kunnen terecht in het informatiecentrum van de Randweg Eindhoven aan De Run 4601 in Veldhoven naast het Maxima Medisch Centrum. Het informatiecentrum is geopend van dinsdag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur en op elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. Het informatiecentrum is op zaterdag 3 februari a.s. geopend. Meer informatie over de vernieuwing van de randweg is ook te vinden op de website www.randwegeindhoven.nl

Vernieuwing van de Randweg Eindhoven

Op dit moment worden op diverse plaatsen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf het voorjaar van 2007 wordt langs de gehele randweg Eindhoven gewerkt aan de aanleg van parallelbanen en het volledig verbouwen van de bestaande knooppunten en aansluitingen. Medio 2010 heeft de weggebruiker de beschikking over een geheel vernieuwde Randweg Eindhoven met 4 in plaats van 2 rijbanen. De nieuwe randweg krijgt een systeem met hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer en parallelrijbanen voor het verkeer met een lokale bestemming. Deze ingrijpende vernieuwing zal de regio versterken op het gebied van leefbaarheid, economie en mobiliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant