Resten Romeinse Limesweg gevonden naast spoorbaan

Nieuw stuk van de Romeinse Limesweg ontdekt in Kromme Rijngebied

Utrecht – In de gemeente Houten zijn onlangs bij een verkennend archeologisch onderzoek in opdracht van ProRail naast de spoorlijn Utrecht-Geldermalsen resten gevonden van een verharde weg die waarschijnlijk stamt uit de Romeinse tijd. Het lijkt erop dat het hier gaat om de militaire weg die onderdeel uitmaakte van de Romeinse rijksgrens (de Limes). Deze grens vormde vanaf de 1e eeuw na Christus de scheiding tussen het Romeinse rijk en het “Vrije” Germanië.

De Limes
Langs de Rijn werden in ons land vanaf de eerste helft van de 1e eeuw na Christus door de Romeinen op strategische plaatsen verdedigingsforten gebouwd. Die forten werden met elkaar verbonden door een doorgaande weg. Van oude Romeinse wegenkaarten weten we ongeveer waar die grensweg gelegen moet hebben. De Limes loopt evenwijdig aan de Oude en Kromme Rijn, van Katwijk naar Wijk bij Duurstede en vervolgens langs de Beneden Rijn via Arnhem naar Keulen. De militaire weg was van grote strategische betekenis om snel troepen te kunnen verplaatsen of berichten over grote afstanden te versturen.

In Nederland en een aantal andere Europese landen staat de Limes op dit moment sterk in de belangstelling. Er is sprake van talloze initiatieven om de resten van deze duizenden kilometers lange verdedigingslinie beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Ook staat de Limes op de nominatie om door Unesco te worden aangewezen als Werelderfgoedmonument.

De Limesweg in Nederland
Tastbare overblijfselen van de weg zelf zijn buiten de forten in ons land maar op enkele plaatsen teruggevonden: in Valkenburg (ZH), bij Alphen aan de Rijn en in de wijk Leidsche Rijn ten westen van Utrecht. Elders zijn veel wegstukken in de loop der tijd verspoeld, afgegraven of anderszins opgeruimd. Ten zuiden van Utrecht raakten de archeologen tot nu toe dan ook het spoor bijster. Het nu aangetroffen tracé, vormde de verbinding tussen fort Fectio (Vechten) en het fort Traiectum (Utrecht). Fectio was een van de oudste en grootste Romeinse forten in ons land en werd waarschijnlijk al rond 9 na Chr. gebouwd toen de rest van de Limes nog niet bestond. Deze Romeinse versterking kent een groot aantal bouwfasen en ligt verborgen in de boomgaard pal ten westen van het fort van de Hollandse Waterlinie uit 1867-1870 (gemeente Bunnik).

Hoe ziet de weg eruit?
Uit opgravingen en booronderzoeken weten archeologen dat de Limesweg in ons land meestal is aangelegd op een talud van zand en klei en verhard met verschillende lagen grind of schelpen. Het weglichaam wordt geflankeerd door greppels en is soms versterkt met houten palen. Zo troffen ook de archeologen in hun proefsleuven de grensweg aan. In de greppels naast de weg en in het zandlichaam is aardewerk uit de tijd van de aanleg van de weg gevonden.

Aanleiding
Tussen Vleuten De Meern en Houten zuid is ProRail op dit moment bezig met uitbreiding van het aantal sporen van twee naar vier (project VleuGel/Randstadspoor). Archeologische monumentenzorg is één van de aspecten waaraan bij de aanleg van deze spoorverbreding aandacht wordt besteed. ProRail gaat zorgvuldig om met de archeologische en cultuurhistorische elementen die aanwezig zijn in het toekomstige tracé. Door archeologische vindplaatsen tijdig op te sporen en vervolgens zoveel mogelijk te ontzien, wordt aantasting van het “bodemarchief” tot een minimum beperkt. Bovendien kan ProRail, door archeologie vanaf de start van grote infrastructurele projecten in de projectplanning op te nemen, zichzelf goed voorbereiden op eventuele archeologische vondsten en de plantechnische en financiële consequenties. Op die manier neemt ProRail haar eigen verantwoordelijkheid in het kader van de invoering van de nieuwe Monumentenwet. Daarin staat dat de verstoorder van de bodem zorg moet dragen voor het daarin (eventueel) aanwezige archeologisch erfgoed.

Hoe nu verder?
In overleg tussen ProRail, Vestigia en de RACM (Rijksdienst voor Archeologie,Cultuurlandschap en Monumenten) is besloten het huidige verkennende onderzoek, begin 2007 voort te zetten en af te ronden. Deze opgraving, die ongeveer twee tot drie weken in beslag zal nemen, zal zich richten op het verzamelen van meer detailinformatie over de constructie van de Romeinse Limesweg ter plaatse en de verdere loop van het traject.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail

Resten Romeinse Limesweg gevonden naast spoorbaan | Infrasite

Resten Romeinse Limesweg gevonden naast spoorbaan

Nieuw stuk van de Romeinse Limesweg ontdekt in Kromme Rijngebied

Utrecht – In de gemeente Houten zijn onlangs bij een verkennend archeologisch onderzoek in opdracht van ProRail naast de spoorlijn Utrecht-Geldermalsen resten gevonden van een verharde weg die waarschijnlijk stamt uit de Romeinse tijd. Het lijkt erop dat het hier gaat om de militaire weg die onderdeel uitmaakte van de Romeinse rijksgrens (de Limes). Deze grens vormde vanaf de 1e eeuw na Christus de scheiding tussen het Romeinse rijk en het “Vrije” Germanië.

De Limes
Langs de Rijn werden in ons land vanaf de eerste helft van de 1e eeuw na Christus door de Romeinen op strategische plaatsen verdedigingsforten gebouwd. Die forten werden met elkaar verbonden door een doorgaande weg. Van oude Romeinse wegenkaarten weten we ongeveer waar die grensweg gelegen moet hebben. De Limes loopt evenwijdig aan de Oude en Kromme Rijn, van Katwijk naar Wijk bij Duurstede en vervolgens langs de Beneden Rijn via Arnhem naar Keulen. De militaire weg was van grote strategische betekenis om snel troepen te kunnen verplaatsen of berichten over grote afstanden te versturen.

In Nederland en een aantal andere Europese landen staat de Limes op dit moment sterk in de belangstelling. Er is sprake van talloze initiatieven om de resten van deze duizenden kilometers lange verdedigingslinie beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Ook staat de Limes op de nominatie om door Unesco te worden aangewezen als Werelderfgoedmonument.

De Limesweg in Nederland
Tastbare overblijfselen van de weg zelf zijn buiten de forten in ons land maar op enkele plaatsen teruggevonden: in Valkenburg (ZH), bij Alphen aan de Rijn en in de wijk Leidsche Rijn ten westen van Utrecht. Elders zijn veel wegstukken in de loop der tijd verspoeld, afgegraven of anderszins opgeruimd. Ten zuiden van Utrecht raakten de archeologen tot nu toe dan ook het spoor bijster. Het nu aangetroffen tracé, vormde de verbinding tussen fort Fectio (Vechten) en het fort Traiectum (Utrecht). Fectio was een van de oudste en grootste Romeinse forten in ons land en werd waarschijnlijk al rond 9 na Chr. gebouwd toen de rest van de Limes nog niet bestond. Deze Romeinse versterking kent een groot aantal bouwfasen en ligt verborgen in de boomgaard pal ten westen van het fort van de Hollandse Waterlinie uit 1867-1870 (gemeente Bunnik).

Hoe ziet de weg eruit?
Uit opgravingen en booronderzoeken weten archeologen dat de Limesweg in ons land meestal is aangelegd op een talud van zand en klei en verhard met verschillende lagen grind of schelpen. Het weglichaam wordt geflankeerd door greppels en is soms versterkt met houten palen. Zo troffen ook de archeologen in hun proefsleuven de grensweg aan. In de greppels naast de weg en in het zandlichaam is aardewerk uit de tijd van de aanleg van de weg gevonden.

Aanleiding
Tussen Vleuten De Meern en Houten zuid is ProRail op dit moment bezig met uitbreiding van het aantal sporen van twee naar vier (project VleuGel/Randstadspoor). Archeologische monumentenzorg is één van de aspecten waaraan bij de aanleg van deze spoorverbreding aandacht wordt besteed. ProRail gaat zorgvuldig om met de archeologische en cultuurhistorische elementen die aanwezig zijn in het toekomstige tracé. Door archeologische vindplaatsen tijdig op te sporen en vervolgens zoveel mogelijk te ontzien, wordt aantasting van het “bodemarchief” tot een minimum beperkt. Bovendien kan ProRail, door archeologie vanaf de start van grote infrastructurele projecten in de projectplanning op te nemen, zichzelf goed voorbereiden op eventuele archeologische vondsten en de plantechnische en financiële consequenties. Op die manier neemt ProRail haar eigen verantwoordelijkheid in het kader van de invoering van de nieuwe Monumentenwet. Daarin staat dat de verstoorder van de bodem zorg moet dragen voor het daarin (eventueel) aanwezige archeologisch erfgoed.

Hoe nu verder?
In overleg tussen ProRail, Vestigia en de RACM (Rijksdienst voor Archeologie,Cultuurlandschap en Monumenten) is besloten het huidige verkennende onderzoek, begin 2007 voort te zetten en af te ronden. Deze opgraving, die ongeveer twee tot drie weken in beslag zal nemen, zal zich richten op het verzamelen van meer detailinformatie over de constructie van de Romeinse Limesweg ter plaatse en de verdere loop van het traject.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail