KNV: maak bereikbaarheid topprioriteit nieuw kabinet

Mobiliteitsvraagstuk uitdaging voor sterke minister

Den Haag – Het is slecht gesteld met de bereikbaarheid in Nederland. Wegen lopen vol en de economische schade als gevolg van filevorming neemt toe. Een nieuw kabinet moet stevig inzetten op verbetering van de doorstroming, met een daadkrachtige minister van Verkeer en Waterstaat. Dit zegt Ir. W.N.C. Heeren, de voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer in zijn Nieuwjaarsrede van 4 januari 2007.

“Verbetering van de bereikbaarheid vereist een integrale aanpak. Meer weg- en railinfrastructuur, maar ook meer maatregelen om de capaciteit van de bestaande infrastructuur te verhogen.” Aldus Heeren. Koninklijk Nederlands Vervoer ziet oplossingen in extra busbanen, meer railinfrastructuur, dynamische doelgroepstroken en het zo snel mogelijk invoeren van betalen voor het gebruik van de weg.

Daarnaast vraagt KNV om meer waardering voor het openbaar vervoer. De keuze die de reiziger maakt voor het openbaar vervoer, wordt niet door de politiek gevolgd. De reizigersaantallen stijgen, ondanks de forse bezuinigingen die deze sector de afgelopen jaren te verwerken heeft gekregen. Met extra investeringen kan het openbaar vervoer een nog belangrijker rol vervullen in de mobiliteitsbehoefte.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)