Kentekenregistratie A2 vanwege wegwerkzaamheden

s-Hertogenbosch – Ter voorbereiding op wegwerkzaamheden aan de A2 vindt in de periode vanaf 8 januari t/m medio maart 2007 een kentekenregistratie plaats.

Op de volgende punten:

 • In provincie Utrecht
  • Tussen aansluiting Breukelen en Maarssen op de rijbaan richting Utrecht
  • Tussen knooppunt Everdingen en afrit Everdingen op de rijbaan richting Utrecht
 • In provincie Noord-Brabant
  • Op de Rondweg ‘s-Hertogenbosch tussen Rosmalen en Hintham op de rijbaan richting Eindhoven
  • Op de Randweg Eindhoven tussen De Hogt en Waalre op de rijbaan richting ’s-Hertogenbosch (A2) c.q. Antwerpen (A67)
 • In provincie Limburg
  • Ten zuiden van de toerit Born op de rijbaan richting van Maastricht

De registratie wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en maakt deel uit van een verkeerskundig onderzoek voor de wegverbreding van de A2. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het weggebruik om maatregelen te ontwikkelen ter vermindering van de verkeershinder. Kentekenhouders waarvan blijkt dat zij veelvuldig langs deze punten rijden worden aan de hand van een brief gevraagd mee te doen aan het onderzoek naar filealternatieven zoals het openbaar vervoer.

Een van de belangrijkste snelwegen in ons land is de A2. Het verkeer op de A2 staat de laatste jaren steeds meer in de file. Om de A2 ook in de toekomst zijn vitale functie te laten behouden, neemt Rijkswaterstaat deze snelweg grondig onder handen. Naast voortdurend onderhoud worden te smalle delen van de weg verbreed met één of meer rijstroken of worden er spitsstroken aangelegd. Het gaat hier om 25 projecten die zich uitstrekken van Amsterdam tot in Limburg. Ze zijn gepland in de periode 2007 – 2010.

Tijdens deze werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers te beperken en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Rijkswaterstaat neemt verkeersmaatregelen zoals omleidingroutes, maar wil daarnaast de weggebruikers ook bewust maken van de mogelijke gevolgen als iedereen in de auto blijft rijden. Daarom wordt ook geïnformeerd over alternatieven voor de auto. Rijkswaterstaat werkt verder aan de mogelijkheden om samen met werkgevers alternatieve vervoerswijzen zoals de ov-pas aan werknemers aan te bieden. Weggebruikers ervaren minder overlast door de snelweg tijdens de spits te mijden door op een ander moment of op een andere manier te reizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RWS Informatielijn:
0800- 8002

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant