VID: Opnieuw stijging filedruk door autonome groei

Schiphol-Lijnden – Zoeterwoude-Rijndijk langs de A4 richting Delft is het grootste knelpunt voor wat betreft files. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de VerkeersInformatieDienst. De rijstrookbeperking (van drie naar twee rijstroken), de zware verkeersstroom vanaf de toerit Hoogmade en de brug over de Oude Rijn zijn de oorzaken van circa 1,8 miljoen verloren uren in het afgelopen jaar. Dat is 2,6 procent van de bijna 69 miljoen uur die in Nederland in 2006 door files verloren ging.

De nummer twee en drie van de file top 50 zijn het Coenplein op de binnenring van de A10, een vertrouwde plaats voor dit knelpunt dat vroeger als Coentunnel door het leven ging, en de aansluiting Hedel op de A2 richting Den Bosch.

In de Nota Mobiliteit, waarin wordt beschreven hoe het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de files wil bestrijden, wordt verondersteld dat de in de nota beschreven maatregelen de filedruk beperken tot 60% van de in 2000 geregistreerde hoeveelheid. Inmiddels is filedruk sinds 2000 met ruim 26 procent toegenomen, zodat mag worden verondersteld dat de maatregelen tot dusver nog weinig effect hebben gehad. In 2006 steeg de filedruk (ook wel filezwaarte genoemd) met 7,2 procent. Filedruk is de lengte maal de duur van de files.

Net zoals vorig jaar was november de drukste maand. Van de tien drukste dagen van 2006 vallen er vijf in november. Toch bleef de filedruk in november achter bij november 2005: nog steeds is dat de drukste maand vanaf het begin van de registratie. Het weer was in 2006 een factor van weinig belang: de drukste fileseizoenen kenden niet meer neerslag dan normaal en minder dan 2005.

Filedruk op trajecten

De VID heeft, voor het eerst in de jaaranalyse, de filedruk op trajecten meegenomen. Daarbij wordt gekeken naar de hinder op een (deel van een) weg. De A1 tussen Amsterdam en Amersfoort is daarin goed voor 4,6 procent van de filedruk, een toename van ruim 36%. De aanleg van een spitsstrook op de A2 tussen knooppunt Everdingen en Culemborg ten spijt neemt ook de filelast op het traject Utrecht – Den Bosch weer fors toe. In deze lijst, maar buiten de top 10, valt tenslotte de opmars van de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen op, al eerder concludeerde de VID dat het positieve effect van de aanleg van de A5 in drie jaar is tenietgedaan.

Registratiefouten

De filedruk die kan worden toegeschreven aan een specifieke oorzaak daalt, hetgeen overigens eerder aan onvolkomenheden in de registratie dan aan de realiteit lijkt te liggen. Daardoor komt bijvoorbeeld de filedruk veroorzaakt door wegwerkzaamheden uit op slechts 2,3 procent in vergelijking met 3,4 procent in 2005, ondanks extra wegwerkprojecten. Volgens een steekproef van de VID over september en oktober moest het cijfer voor die maanden ruim worden verdubbeld om de feitelijke situatie te representeren, nog afgezien van effecten als verschuiving van de files op omleidingsroutes bij volledige wegafsluitingen. Het is op dit moment te vroeg om hierover definitieve conclusies te trekken, er zijn maatregelen getroffen de registratie te verbeteren.

Kleinpolderplein op de A13 was vorig jaar nog het belangrijkste knelpunt. De 100 kilometermaatregel op de A13 heeft enige verlichting gebracht en zorgt voor een soepeler overgang naar het wegvak met een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Wel moet in ogenschouw worden genomen dat de kwaliteit van de registratie op de A13 heeft geleden onder de lusdetectoren die al maandenlang buiten werking zijn. Lusdetectoren, die het aantal en de snelheid van de passerende voertuigen meten, zijn de belangrijkste bron voor file-informatie.

Meetmethode

In juli 2005 is Rijkswaterstaat begonnen met het automatisch detecteren van files. De VID heeft becijferd dat voor 1 juli 2005 ongeveer 25% van de filedruk werd gemist. Bij vergelijkingen als bovenstaand worden cijfers van voor 1 juli 2005 standaard gecorrigeerd voor deze trendbreuk.

Enkele hieraan gerelateerde correcties doen het beeld voor 2005 wat wijzigen ten opzichte van hetgeen eerder is gecommuniceerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: De VerkeersInformatieDienst (VID)