Imtech: EUR 20 mln mobiliteitscontracten (snel)wegen

Gouda – Imtech (technische dienstverlener in Europa) maakt bekend dat het voor circa 20 miljoen euro aan mobiliteitscontracten heeft verworven waarmee de doorstroming en veiligheid op vitale wegverbindingen in Nederland aanzienlijk wordt bevorderd.

De projecten zijn verworven door de divisie Imtech Infra, specialist in technologische mobiliteitsvraagstukken. Technologie vormt steeds vaker de enige oplossing om de veilige doorstroming van het drukke wegverkeer in Nederland te bevorderen. Op dit gebied ontwikkelt Imtech zich als een steeds sterkere speler met innovatieve en doordachte totaaloplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersmanagementcentrales, monitoring van het wegverkeer, verkeerssystemen en dynamische openbare verlichting.

Imtech is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling en technische inrichting van verkeersmanagementcentrales, inclusief alle verbindingen naar technologische oplossingen in, op en langs de snelweg (bijvoorbeeld detectiesystemen, camera’s, dynamische route-informatie, toeritdosering etc.). Begin dit jaar verwierf Imtech al het tienjarig onderhoudscontract voor de Verkeerscentrale Oudenrijn (inclusief het landelijke Traffic Information Center) in Nieuwegein. Onlangs werden hier onderhoudscontracten voor de verkeersmanagementcentrales in Rhoon (voor tien jaar, in combinatie) en Geldrop (voor zes jaar) aan toegevoegd. Aan de hand van een prestatiecontract van Rijkswaterstaat wordt door Imtech invulling gegeven aan professioneel onderhoud en beheer.

In opdracht van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) draagt Imtech zorg voor vervanging en upgrading van bestaande technologie voor verkeersmonitoring door heel Nederland. Hiermee wordt de dynamiek in verkeersstromen in Nederland in kaart gebracht op basis waarvan mede het verkeers- en handhavingsbeleid wordt bepaald.

In opdracht van Rijkswaterstaat draagt Imtech op de snelweg A2 – rond het knooppunt Haarrijn – in de komende vier jaar zorg voor het geleidelijk vervangen en opnieuw aanbrengen van innovatieve en veilige verkeerssystemen, onder andere voor Motor Traffic Management, dynamische route-informatie en toeritdosering. Tevens is Imtech verantwoordelijk voor de nieuwe energiezuinige dynamische openbare verlichting over een lengte van 25 km aan beide kanten van de snelweg A50. Aan de hand van de aanwezige lichtsterkte en -intensiteit wordt aan automobilisten veilige verlichting op maat geboden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.