Haalbaarheidsstudie lichte overkapping A12

Den Haag – De Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal, en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn bereid hun medewerking te geven aan een haalbaarheidsstudie over een overkapping van de A12. Dat werd besloten in een bestuurlijk overleg op 5 december 2006. Een definitief besluit over de haalbaarheidstudie wordt pas begin 2007 genomen als actuele onderzoeksresultaten over lucht en geluid op tafel liggen. Dit zal ruimschoots voor de vaststelling van het Ontwerp-tracebesluit voor de A12 bij Arnhem gebeuren. In de onderzoeken zal nauwkeurig in beeld worden gebracht of, en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bepalingen voor lucht en geluid. De haalbaarheidsstudie zal niet leiden tot vertraging van de besluitvorming over de wegverbreding van de A12.

De aanleiding van het overleg was een door de Tweede Kamer aangenomen motie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het overkappen van de A12 tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek. Initiatiefnemer voor de studie is de Stichting Duurzame A12. Die wil dat de overkapping een bijdrage gaat leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit, terugdringen van geluidshinder en vermindering van de barrièrewerking.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat biedt in het kader van het Innovatie Programma Luchtkwaliteit (IPL) aan het onderdeel ‘luchtbehandeling’ voor haar rekening te nemen. De inzichten hieruit kunnen ook van nut zijn voor locaties elders in het land. Voor de overige onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek hebben de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeenten reeds toegezegd het onderzoek financieel te willen ondersteunen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
br.2694 motie Verdaas cs. inzake haalbaarheidstudie overkapping A12
Haalbaarheidsstudie overkapping A12
KAN steunt idee overkapping A12
Overkappen snelwegen haalbaar
Overkapping snelwegen mogelijk uitkomst files

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat