Nieuwe verkeersveiligheidcampagne: Je bent top Bob!

De nieuwe Bob-campagne ‘je bent top Bob’ richt zich op iedereen die dankzij Bob veilig thuiskomt. Zij krijgen de kans om hun Bob te bedanken. Dit kan via een speciale website www.jebenttopbob.nl De campagne start op 18 december 2006 en loopt tot en met half maart 2007. Uiteraard blijft het maken van een Bob-afspraak het belangrijkste uitgangspunt van de campagne. De nieuwe campagne zet de Bob zelf in de schijnwerpers. In alle campagnemiddelen (zoals radio- en tv-spots en attentieborden langs de snelweg) staat het bedanken van Bob centraal. Op de actiewebsite www.jebenttopbob.nl staan tips om de Bob op een originele manier te bedanken. Bijvoorbeeld door het versturen van een zelf ontworpen e-card. Ook kan men er een speciale Bob-agenda maken. Daarnaast heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met Radio 538 en dagblad Sp!ts een bedankactie opgezet.

Om het rijden onder invloed terug te dringen, zijn vanaf 2001 zowel de voorlichting (Bob-campagne) als de handhaving fors uitgebreid. De Bob-campagne heeft een hoge bekendheid en waardering bij het algemeen publiek en men is positief over het vooraf afspraken maken wie er nuchter naar huis rijdt. Inmiddels zeggen drie op de vier mensen altijd vooraf een Bob-afspraak te maken. Het aantal automobilisten dat in de weekendnachten met teveel alcohol op rijdt, is in 2005 gedaald naar 2,8 procent. Dat is het laagste percentage sinds de invoering van de alcohollimiet. Het grootste deel van deze positieve ontwikkeling lijkt het gevolg van de combinatie van handhaving en voorlichting.

Het aantal alcoholgerelateerde doden is gedaald van 170 in 2002 naar 115 in 2005. Naast de voorlichting en handhaving zijn er ook andere factoren, die de daling deels zouden kunnen verklaren. Bijvoorbeeld verbeteringen van de voertuigveiligheid en infrastructuur.

Sinds 2003 wordt de Bob-campagne gevoerd onder de koepelcampagne: ‘Daar kun je mee thuiskomen’. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de alcoholbranche.

Met het oog op de komende feestdagen heeft minister Karla Peijs voor alle Bob’s een geluidsfragment ingesproken om hen een extra hart onder de riem te steken.

Meer informatie
Thuiskomen in 2005
Je bent top Bob | Mp3-geluidsbestand
Website daar kun je mee thuis komen

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Eerst een Bob dan een fluitje

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat