Voorbereidingen tweede tunnelbuis Hubertustunnel

TRANSPORT BOORMACHINE HUBERTUSTUNNEL
Nachtelijke afsluiting Waalsdorperweg

Den Haag – De eerste tunnelbuis van de Hubertustunnel is klaar en de voorbereidingen voor het boren van de tweede tunnelbuis zijn in gang gezet. Ook de tweede buis wordt geboord vanaf de bouwplaats aan de Landscheidingsweg. Daarom wordt de boormachine op de bouwplaats bij het Hubertusviaduct gedemonteerd, waarna de machine in delen naar de bouwplaats aan de Landscheidingweg wordt gebracht.

Het transport van de boormachine is op zaterdag 16 december 2006 vanaf 19.00 uur tot zondag 17 december 08.00 uur. De transportroute loopt van de ingang van de bouwplaats bij het Hubertusviaduct (aan de Waalsdorperweg, direct naast de Vrije School) naar achteringang van de bouwplaats aan de Landscheidingsweg.

Het vervoer van de onderdelen van de boormachine is een zogenaamd exceptioneel transport. De vrachtwagens die gebruikt worden zijn 8 tot 10,5 meter breed. Om het transport veilig te laten verlopen, zijn verschillende maatregelen noodzakelijk, zoals het afsluiten van de Waalsdorperweg en het verwijderen van straatverlichting en verkeerslichten.

Afsluiting Waalsdorperweg, Oude Waalsdorperweg en deel Landscheidingsweg
Tijdens het transport zijn de Waalsdorperweg, de Oude Waalsdorperweg en een deel van de Landscheidingsweg afgesloten voor al het verkeer. Het is wel mogelijk om de Waalsdorperweg te kruisen bij de Van Voorschotenlaan/Oostduinlaan en de Van Hogenhoucklaan. De Van Alkemadelaan blijft open voor het verkeer.

Het verkeer richting Wassenaar kan, komend vanaf de A4, doorrijden tot aan de Wittenburgerweg. Ook verkeer vanaf de Buurtweg kan de oprit naar de Landscheidingsweg/N14 normaal gebruiken.

De afsluitingen en omleidingen voor het verkeer worden aangegeven met borden. Bij de kruising Van Alkemadelaan/Oude Waalsdorperweg worden ook verkeersregelaars ingezet.

Alle wegen worden zondag 17 december 2006 om 8.00 uur weer vrijgegeven, of zoveel eerder als mogelijk is.

Parkeerverbod Waalsdorperweg
Zaterdag 16 december 2006 geldt vanaf 19.00 uur een parkeerverbod voor beide zijden van de Waalsdorperweg, vanaf het Hubertusviaduct tot aan de Van Alkemadelaan. Het parkeerverbod wordt zondag 17 december om 8.00 uur weer opgeheven, of zoveel eerder als mogelijk is.

Overige maatregelen
Een deel van de straatverlichting, verkeerslichten en verkeersborden langs de Waalsdorperweg wordt tijdelijk verwijderd. Waar nodig worden bomen langs de Waalsdorperweg preventief gesnoeid. Zaterdag 16 december 2006 vanaf 19.00 uur worden deze voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Meer informatie: www.denhaag.nl/hubertustunnel

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag