Verbetering bereikbaarheid Groene Hart

Gezamenlijk persbericht van de G4, Regio Randstad en de Stuurgroep Groene Hart

Den Haag – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4) zullen samen optrekken met de drie Groene Hartprovincies om het Groene Hart toegankelijker te maken. De provincies, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, steunen de herstructurering en revitalisering in de grote steden, zodat de woningnood van de steden niet wordt opgelost door te bouwen in het nationaal landschap Groene Hart. Dit is hoofdlijn van het nieuwe programma Landelijk Randstad Holland aantrekkelijk en bereikbaar.

De vier grote steden hebben in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart projecten geselecteerd die zij met voorrang willen uitvoeren om de nationale landschappen Groene Hart en Laag Holland beter toegankelijk te maken voor de stedelingen en om zo meer recreatiegebieden beschikbaar te maken. Het programma, dat op verzoek van het kabinet is opgesteld, is aangeboden aan de ministers Veerman (LNV) en Winsemius (VROM).

Projecten
Het programma bevat een lijst van snel uitvoerbare projecten die voorrang moeten krijgen bij het verbeteren van de toegang tot de nationale landschappen. De projecten zijn:

 • voor Amsterdam:
  • de Diemerscheg;
  • de brug bij de Maxis;
  • de brug bij Nigtevegt en
  • de Natuurboulevard IJmeer;
 • voor Rotterdam:
  • de Eendragtspolder;
  • de Vlinderstrik;
  • de Oranjebuitenpolder en
  • de fietsroute bij de Rotte;
 • voor Den Haag:
  • de Vlietzone en
  • de Westlandse Zoom;
 • voor Utrecht:
  • Haarrijn en
  • Rijnenburg.

De projecten hebben vooral betrekking op fiets- en wandelroutes, fietsbruggen, natuurontwikkeling en de inrichting tot recreatiezone. Enkele projecten grenzen niet rechtstreeks aan een nationaal landschap maar zijn opgenomen omdat ze in het recreatieve netwerk van de Randstad een belangrijke schakel zijn. Details van de projecten staan in het programma dat beschikbaar is via www.groene-hart.nl

Het programma heeft veel aandacht voor het feit dat het moeilijk en duur is om nieuwe woningen te bouwen in de bestaande steden, onder meer door kostbare bodemsanering en andere herstructureringskosten in het stedelijk gebied. Daardoor bestaat de neiging om steeds weer in de landschappen te bouwen, terwijl er eigenlijk in de steden nog wel plaats is.

De Stuurgroep Groene Hart heeft onlangs het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 vastgesteld dat momenteel in de drie Provinciale Staten wordt behandeld. Dit programma beschrijft de noodzakelijke acties op het gebied van landschap, economie, natuur, water en recreatie. Het Groene Hart wordt gepositioneerd als de landelijke tegenhanger van de historische en dynamische Hollandse steden. Door zijn ligging in het hart van het stedelijk gebied draagt het Groene Hart ook aanzienlijk bij aan het internationaal georiënteerde vestigingsklimaat van de steden. Het programma Landelijk Randstad Holland is een belangrijke actie om invulling te geven aan het icoon Recreatief Routenetwerk van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart.

De Stuurgroep Groene Hart bestaat uit de gedeputeerden mw. H.M.C. Dwarshuis-van de Beek (Zuid-Holland, voorzitter), J.P.J. Lokker (Utrecht), P. Poelmann (Noord-Holland) en L.E. van der Sar (Zuid-Holland). De betrokken wethouders van de steden zijn mw. M. Vos (Amsterdam), H. Bosch (Utrecht), L. Bolsius (Rotterdam) en M. Norder (Den Haag).

Het projectplan is beschikbaar via www.groene-hart.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Verbetering bereikbaarheid Groene Hart | Infrasite

Verbetering bereikbaarheid Groene Hart

Gezamenlijk persbericht van de G4, Regio Randstad en de Stuurgroep Groene Hart

Den Haag – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4) zullen samen optrekken met de drie Groene Hartprovincies om het Groene Hart toegankelijker te maken. De provincies, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, steunen de herstructurering en revitalisering in de grote steden, zodat de woningnood van de steden niet wordt opgelost door te bouwen in het nationaal landschap Groene Hart. Dit is hoofdlijn van het nieuwe programma Landelijk Randstad Holland aantrekkelijk en bereikbaar.

De vier grote steden hebben in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart projecten geselecteerd die zij met voorrang willen uitvoeren om de nationale landschappen Groene Hart en Laag Holland beter toegankelijk te maken voor de stedelingen en om zo meer recreatiegebieden beschikbaar te maken. Het programma, dat op verzoek van het kabinet is opgesteld, is aangeboden aan de ministers Veerman (LNV) en Winsemius (VROM).

Projecten
Het programma bevat een lijst van snel uitvoerbare projecten die voorrang moeten krijgen bij het verbeteren van de toegang tot de nationale landschappen. De projecten zijn:

 • voor Amsterdam:
  • de Diemerscheg;
  • de brug bij de Maxis;
  • de brug bij Nigtevegt en
  • de Natuurboulevard IJmeer;
 • voor Rotterdam:
  • de Eendragtspolder;
  • de Vlinderstrik;
  • de Oranjebuitenpolder en
  • de fietsroute bij de Rotte;
 • voor Den Haag:
  • de Vlietzone en
  • de Westlandse Zoom;
 • voor Utrecht:
  • Haarrijn en
  • Rijnenburg.

De projecten hebben vooral betrekking op fiets- en wandelroutes, fietsbruggen, natuurontwikkeling en de inrichting tot recreatiezone. Enkele projecten grenzen niet rechtstreeks aan een nationaal landschap maar zijn opgenomen omdat ze in het recreatieve netwerk van de Randstad een belangrijke schakel zijn. Details van de projecten staan in het programma dat beschikbaar is via www.groene-hart.nl

Het programma heeft veel aandacht voor het feit dat het moeilijk en duur is om nieuwe woningen te bouwen in de bestaande steden, onder meer door kostbare bodemsanering en andere herstructureringskosten in het stedelijk gebied. Daardoor bestaat de neiging om steeds weer in de landschappen te bouwen, terwijl er eigenlijk in de steden nog wel plaats is.

De Stuurgroep Groene Hart heeft onlangs het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 vastgesteld dat momenteel in de drie Provinciale Staten wordt behandeld. Dit programma beschrijft de noodzakelijke acties op het gebied van landschap, economie, natuur, water en recreatie. Het Groene Hart wordt gepositioneerd als de landelijke tegenhanger van de historische en dynamische Hollandse steden. Door zijn ligging in het hart van het stedelijk gebied draagt het Groene Hart ook aanzienlijk bij aan het internationaal georiënteerde vestigingsklimaat van de steden. Het programma Landelijk Randstad Holland is een belangrijke actie om invulling te geven aan het icoon Recreatief Routenetwerk van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart.

De Stuurgroep Groene Hart bestaat uit de gedeputeerden mw. H.M.C. Dwarshuis-van de Beek (Zuid-Holland, voorzitter), J.P.J. Lokker (Utrecht), P. Poelmann (Noord-Holland) en L.E. van der Sar (Zuid-Holland). De betrokken wethouders van de steden zijn mw. M. Vos (Amsterdam), H. Bosch (Utrecht), L. Bolsius (Rotterdam) en M. Norder (Den Haag).

Het projectplan is beschikbaar via www.groene-hart.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland