Werkzaamheden A4 nabij knooppunt Markiezaat

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006

’s-Hertogenbosch – Op zaterdag 9 december en zondag 10 december 2006 voert Rijkswaterstaat van 06.00 uur tot 17.00 uur asfalteringswerkzaamheden uit op de A4 nabij het knooppunt Markiezaat. Hiervoor wordt de verbindingsweg vanuit Goes (A58) in de richting Antwerpen (A4) afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd.

Omleidingsroute vanuit Goes (A58) richting Antwerpen (A4):

  • A58/A4 richting Bergen op Zoom tot afrit 29, Bergen op Zoom-Zuid;
  • Via oprit Bergen op Zoom-Zuid, A58/A4 richting knooppunt Markiezaat;
  • A4 richting Antwerpen

Gele borden langs de weg geven de omleidingsroute ter plaatse aan.
In geval van slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld naar het weekend van 16 en 17 december 2006.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.VanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant