Aanleg fietspaden Limburg

Verbetering verkeersveiligheid voor Limburgse schoolgaande fietsers

Maastricht – Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hechten aan een goede verkeersveiligheid van fietsers en hebben daarom besloten financiële bijdrage te leveren aan zeven Limburgse gemeenten om daarmee fietspaden aan te kunnen leggen. Hierdoor zal de verkeersveiligheid voor met name de schoolgaande fietsers sterk verbeteren.

School-thuisroutes
Bij ongeveer 25% van de verkeersongevallen in Limburg zijn jongeren betrokken. Provinciale Staten heeft daarom besloten jaarlijks subsidiemiddelen vrij te maken ter stimulering van veilige gemeentelijke school-thuis fietsroutes. Gedeputeerde Staten hebben besloten acht projecten een bijdrage van 27% in de projectkosten te verlenen.

Verkeersveiligheid fietsers
Deze acht projecten worden in 2007 en 2008 door de gemeenten uitgevoerd. Met de aanleg van deze fietspaden zijn investeringen gemoeid van ruim € 4 miljoen. De fietspaden zullen de verkeersveiligheid van fietsers en met name schoolgaande fietsers sterk verbeteren. Uitgaande van ervaringscijfers zal het aantal verkeersslachtoffers op deze locaties door de aanleg van de fietspaden naar verwachting met 25% afnemen.

De acht projecten zijn:
Gemeente / Project / Plankosten / Subsidie (27%)

  • Heel / Fietspad Savelbergweg / 180.900,00 / 48.843,00
  • Schinnen / Fietspad Stationsstraat / 236.500,00 / 63.855,00
  • Venray / Fietspad Brabander / 150.000,00 / 40.500,00
  • Eijsden / Fietspad Pisartlaan / 200.000,00 / 54.000,00
  • Eijsden / Fietspad Rijksweg / 458.437,00 / 123.778,00
  • Echt-Susteren / Fietspad Randweg / 360.000,00 / 97.200,00
  • Horst / Fietspad Horst-Broekhuizen / 1.988.426,00 / 536.875,00
  • Nuth / Fietspad Diepestraat / 915.000,00 / 247.050,00

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg