Bel de A4/W4-Informatielijn vanaf 1 december 2006

Voor al uw vragen over W4 en rijksweg A4

Leiderdorp – Vanaf 1 december 2006 is de A4/W4 Informatielijn (0900-4443322) beschikbaar voor iedereen die vragen heeft over W4- en rijksweg A4-werkzaamheden in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. De informatielijn is opgezet door de drie genoemde W4-gemeenten, Rijkswaterstaat en het ministerie van VROM als vraagbaak voor omwonenden. Via de A4/W4 Informatielijn voorzien de W4-partners bewoners en geïnteresseerden van informatie over alle W4 en A4 gerelateerde werkzaamheden in het W4-gebied.

Doel van de A4/W4-Informatielijn
De lijn is bedoeld als centrale informatievoorziening over A4 en W4 werkzaamheden in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen vragen stellen over werkzaamheden in het W4-gebied; werkzaamheden aan de A4 en de W4-plannen en -visie. Ook kunnen bewoners en andere belanghebbenden overlast doorgeven en klachten indienen. De medewerkers van de A4/W4 Informatielijn helpen hen in alle gevallen verder.

Hoe werkt de A4/W4 Informatielijn?
De medewerkers van de A4/W4 informatielijn kunnen vragen in de meeste gevallen direct beantwoorden. Bij moeilijkere vragen en directe overlast wordt er hard aan gewerkt om die dezelfde dag nog te beantwoorden of te verhelpen. Bewoners worden daarover door W4-medewerkers op de hoogte gehouden. Vraagt het antwoord specialistische kennis dan hebben bewoners in bijna alle gevallen binnen drie werkdagen een antwoord op hun vraag.

Bereikbaarheid
De A4/W4 Informatielijn is continu bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Wat te doen in noodgevallen?Wat is W4?
W4 staat voor de manier waarop de A4 wordt verbreed. Namelijk door een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de verlengde, verdiepte en bredere A4 in de bestaande woonomgeving én het ontwikkelen van gebieden die naast de snelweg liggen. Het doel is de leefkwaliteit in de regio verbeteren op de vier aspecten wonen, water, wegen, werken.

Het W4 gebied gaat de komende jaren ingrijpend veranderen door grootschalige bouwwerkzaamheden. De W4-gemeenten en Rijkswaterstaat doen er zoveel mogelijk aan om de overlast te beperken. Toch wordt er in de komende jaren veel gevraagd van de omwonenden en weggebruikers:

  • Omwonenden moeten rekening houden met extra bouwverkeer, afsluitingen en geluidsoverlast;
  • Bedrijven, weggebruikers en passanten in het W4-gebied moeten rekening houden met files, omleidingen en langere reistijden;

Wij realiseren ons terdege wat we vragen van de mensen die hier wonen, werken en leven. Toch ligt hier straks een prachtig woon-, werk- en waterrijk gebied waar men ook nog eens goed de weg kan vinden. En de overlast, zoals die nu wordt beleefd in de vorm van geluid, fijn stof en rommelige inrichting is dan sterk gereduceerd.

W4 geeft de Leidse regio een impuls op het gebied van wonen, werken, wegen en water.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: W4 Ontwikkelingsbedrijf Leiderdorp