Onderhoud N231 Nieuwveen

Den Haag – De Provincie Zuid-Holland start maandag 4 december 2006 vanaf 06.00 uur met onderhoudswerkzaamheden aan de N231 bij Nieuwveen. Tijdens de werkzaamheden die tot en met 22 december 2006 duren, wordt de weg volledig afgesloten.

Wegafsluiting en omleidingsroute
De N231 bij Nieuwveen, tussen het Groene Hartplein en de rotonde Achterweg – N231, wordt opnieuw geasfalteerd en ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig. Het fietspad langs deze route wordt tegelijkertijd ook opnieuw geasfalteerd. Tijdens de werkzaamheden wordt dit traject volledig afgesloten en wordt autoverkeer omgeleid via Schilkerweg, Nieuwveens Jaagpad, Vrouwenakker, Blokland en Achterweg. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Uiterbuurtweg en Blokland. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Overige onderhoudswerkzaamheden
In dezelfde periode worden in de omgeving de volgende wegen, of delen daarvan, opnieuw geasfalteerd:

  • De Aarlanderveenseweg, vanaf de Dorpsstraat tot Nieuwkoop, met uitzondering van de kruising met Achtienkavels. Het werk start maandag 4 december 09.00 uur en eindigt vrijdag 8 december 16.00 uur. De weg is gedurende deze periode volledig afgesloten;
  • De Kerkvaartsweg, vanaf de provinciale weg tot aan Aarlanderveen. Het werk start maandag 4 december en eindigt donderdag 7 december. De weg is gedurende deze dagen vanaf 09.00 tot 16.00 uur volledig afgesloten;
  • De kruising Achtermiddenweg – N231. Rond 4 december is de rijbaan gedurende twee dagen voor de helft afgezet. Autoverkeer wordt omgeleid, fietsverkeer wordt langs het werk geleid;
  • Het Groene Hartplein wordt vanaf 12 december 10.00 uur tot en met 14 december opnieuw geasfalteerd. Tijdens deze dagen is de rotonde niet toegankelijk. De omleidingsroute (Schilkerweg) is dan bereikbaar via de Schoterweg. Op de Schoterweg wordt tijdens deze werkzaamheden éénrichtingsverkeer ingesteld.

Ook voor deze onderhoudswerkzaamheden geldt dat omleidingsroutes met borden worden aangegeven.

Aan het viaduct over Liemeer – Noordeinde worden vanaf 27 november 2006 werkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer ondervindt hiervan weinig tot geen hinder.

Weersomstandigheden
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd tussen maandag 4 en vrijdag 22 december, wanneer de weersomstandigheden hiervoor geschikt zijn. Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan worden werken uitgesteld tot een nader te bepalen periode.

Onderhoud noodzakelijk
Om de provinciale wegen veilig en begaanbaar te houden, is onderhoud noodzakelijk. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is het onvermijdelijk om weggedeelten van de N231 af te sluiten. De provincie probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken door waar mogelijk werk met werk te combineren en door omleidingsroutes te verzorgen.

De meest actuele informatie over onderhoudswerkzaamheden aan de N231 kunt u raadplegen via www2.zuid-holland.nl/wiu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland